Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så arbetar en valberedning

17 januari 2022 Nu närmar sig årsstämma för många föreningar och det är hög tid för valberedningen att sätta igång med sitt arbete. Vilka i styrelsen funderar på att sluta och hur ska de ersättas?

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på en bra styrelse och vilka ersättningar den ska ha. Precis som alltid annars när det gäller förtroendeuppdrag, ska föreningens intresse komma först, inget annat. Försök att bortse från dina eventuella personliga preferenser när det gäller olika kandidater och fundera i stället igenom vad som är bäst för alla. Det är viktigt att se till de enskilda ledamöternas kompetens men det är också viktigt att få ihop ett starkt lag som tillsammans kan jobba ihop för att förvalta och utveckla föreningen.

Kartlägg behoven

Börja valberedningens arbete med att prata med den nuvarande styrelsen och se vilka som är intresserade av att sluta och vilka som är öppna för omval. Kartlägg också vilka behov bostadsrättsföreningen har framöver, till exempel om föreningen ska göra ett stambyte och behöver någon i styrelsen med teknisk kompetens. Det kan också vara så att styrelsen i dag är en homogen grupp som skulle må bra av att bredda perspektiven. Därför bör valberedningen också analysera om styrelsen skulle må bra av att få in nya perspektiv från unga, småbarnsföräldrar, äldre etc.

Samarbeta med styrelsen

Valberedningen jobbar på uppdrag av bostadsrättsföreningens stämma, inte på uppdrag av styrelsen, vilket betyder att styrelsen inte kan gå in och säga vad valberedningen ska göra. Men i en väl fungerande förening är samarbetet gott. Styrelsen kan till exempel tipsa när det flyttar in nya medlemmar som valberedningen kan träffa för att kartlägga vilka kompetenser som finns i föreningen. Styrelsen kanske också har en hemsida eller andra kanaler där valberedningen kan presentera sig och vilken typ av kompetens som eftersöks. Valberedningen kan också delta om styrelsen ordnar städdagar eller liknande aktiviteter, allt för att få möjlighet att träffa och prata med så många boende som möjligt.

Om ingen vill ställa upp ...

Alla valberedningar får förr eller senare problem med att hitta kandidater till alla styrelseposter, men det finns saker man kan göra. Dels kan man jobba med att sprida information och se till att de som kan vara intresserade får veta mer om vad ett styrelseuppdrag innebär. Kanske har ni i valberedningen själva den kompetensen, eller så kan ni ordna ett möte med styrelsen där de får berätta och svara på frågor. Dels kan valberedningen se över arvodet så att det blir skäligt för den tid som styrelsen faktiskt lägger ner.

Förbered inför stämman

Enligt HSBs normalstadgar ska handlingar till årsstämman finnas tillgängliga senast två veckor före stämman. Då ska även valberedningen helst ha med sitt förslag så att alla medlemmar vet vilka som är nominerade till styrelsen. Se gärna till att alla föreslagna kandidater presenteras skriftligt med bild och kort information. Då blir det lättare för medlemmarna att veta vilka personerna som sitter i styrelsen är. Ju mer öppen och informativ man är, desto bättre blir engagemanget i er förening.

Så kan HSB hjälpa till

I HSBs kod för bostadsrätts­föreningar finns mycket hjälp att få. Där finns flera sidor som handlar om hur valberedningen kan och bör jobba. HSB Stockholm ordnar också utbildningar för nya och gamla ledamöter i valberedningen. Du kan också alltid ringa oss om du undrar något.