Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nu byggstartar HSB Göta ännu en fastighet i Halland

30 september 2021 Onsdagen den 29 september togs det första spadtaget för det som skall bli HSB brf Sånglärkan med 31 lägenheter och nio stadsradhus i Halmstads nya stadsdel Ranagård. – Försäljningen av bostäderna har gått fantastiskt bra, konstaterar Henrik Melin, projektledare på HSB Göta.
HSB Göta, Skanska och Halmstad Kommun satte spaden i marken för blivande HSB brf Sånglärkan

Ranagård ska bli ett område med varierad bebyggelse och population. Utöver bostäder kommer här också finnas förskola, skola och äldreboende i området. Ranagård ska bli en stadsdel med stor variationsrikedom och möjlighet till en hållbar livsstil, något som HSB Göta tagit fasta på i det förslag som fick Halmstad Kommun att tilldela mark och bygglov.

HSB brf Sånglärkan med sina sex huskroppar är av tegelfasad i röda, skiftande nyanser och ramar in en bilfri innergård med grönytor, lek- och sittplatser. Taken har försetts med solceller för egen elproduktion och all parkering är förberedd för laddning av elberoende fordon. Här finns också cykelparkering, miljöhus för sopsortering, styrelserum och övernattningsrum. – På HSB tänker vi alltid långsiktigt och hållbart vid uppförandet av nya bostadshus. Vi bygger energisnålt och väljer material med omsorg om både människa och miljö, säger Henrik Melin.

Jenny Axelsson, ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet i Halmstad kommun, var med och tog det symboliska första spadtaget. – Det är positivt att aktörer som HSB vill vara med och utveckla boendet i Halmstad. Här finns ett genuint engagemang kring bostadsutveckling och vikten av det goda samarbetet aktörer emellan är påtaglig, säger Jenny Axelsson.

HSB har en riksgemensam värdegrund där bland annat just Engagemang och Samverkan ingår. HSB Göta betonade i samband med spadtaget den vikt man lägger på att värdegrunden genomsyrar allt man gör i både det lilla och det stora sammanhanget. – Vi väljer till exempel leverantörer och partners med omsorg. I det här fallet har vi gett Skanska uppdraget att bygga åt oss baserat på en mångårig positiv relation och att det är en aktör som lever upp till våra högt ställda krav, säger Henrik Melin.

Med på spadtaget var – utöver Henrik Melin, Jenny Axelsson och Marinda Törnlycke, projektchef på Skanska, som också var med och grävde – representanter från Mark- och exploateringskontoret på Halmstad Kommun, från Skanskas byggledning och HSB Götas ledning och förvaltning.

 

Vid frågor kontakta:

Henrik Melin, projektledare, HSB Göta

Tel: 010-442 36 43