Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ta del av årsredovisningen 2020

29 april 2021 2020 var ett annorlunda år för alla. Det var ett år som krävde många omställningar och det ställde höga krav på HSB Sydost som organisation. Trots det var 2020 ett väldigt bra år för verksamheten och ett år vi ser tillbaka på med stolthet.

Nu är årsredovisningen för 2020 tillgänglig och även i år publiceras den som en egen webbsida. Du kan ta del av information gällande vår verksamhet - allt från våra värderingar till vilka som sitter i vår styrelse, eller se vad som har hänt under året. Dessutom finns föreningsstyrningsrapporten, förvaltningsberättelsen och vår ekonomiska rapport tillgänglig för nedladdning i pdf!

Välkommen att ta del av årsredovisningen här.