Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Sommarträff på Kvarnen i Kristianstad

17 juni 2022 Onsdagen den 15 juni träffade vi våra härliga hyresgäster på kvarteret Kvarnen i Kristianstad. Ett trettiotal hyresgäster slöt upp för en trevlig fika i det gröna.
Boendeträff vid fastigheten Kvarnen i Kristianstad Boendeträff vid fastigheten Kvarnen i Kristianstad

Under träffen pratade vi bland annat om den kommande fasadrenoveringen. Denna planeras att pågå under det kommande året och de boende hade möjlighet att ställa sina frågor runt projektet såhär under uppstartsfasen.

Våra ängskullar vid fastigheten Kvarnen har för tillfället ett övertag gällande ogräsmållor men den planterade ängsfröblandningen kämpar på, det tar ett tag för ängen att ta sig.

De boende påtalade att de uppskattar den snabba och enkla hjälp som Alex, Per och Philip tillhandahåller. 

Vi kommer framöver att arbeta vidare med förslaget från några boende om att hjälpa till att hitta en samlingslokal som de boende kan ordna egna träffar i för att ytterligare öka sammanhållningen i fastigheten.