Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Norr växlar upp sin hållbarhetsresa

06 juli 2022 Ett förstahandsalternativ som transportmedel och ett led i hållbarhetsarbetet – HSB Norr i Umeå har köpt in en elcykel för att uppmuntra personalen till hållbart resande.

– Ett av våra fokusområden är att se över vårt resande och transporter, säger Christine Aspgren, teamchef Marknad & medlem, och fortsätter:

– Det är otroligt viktigt för oss att vara nära våra kunder och då måste vi hitta vägar som är hållbara för klimatet, men också vår hälsa. Vi vill att våra medarbetare ska röra på sig.

Cykeln är parkerad på HSB Norrs kontor i Umeå och är tänkt för samtliga medarbetare på orten att få ett hållbart transportmedel under arbetsdagen.

Den kommer främst användas av personal på de avdelningarna som frekvent är ute på kundmöten, bland annat kundansvariga, förvaltarna och entreprenad och energi.

– Jag tycker det är en fantastisk möjlighet. Man sparar tid och pengar genom att slippa leta efter parkering, sen är det ett bra sätt att få in friskluft och motion i sin arbetsdag, säger Stefan Nilsson, förvaltare.

Stefan tror att valet att cykla i stället för att ta bilen kommer medföra ett signalvärde för andra att ta efter.

– Desto fler som byter vanan att ta bilen, desto fler kommer ta efter. Det finns en medvetenhet om miljön när man väljer cykel som transportmedel.