Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB uppdaterar skyltar för tryggare bostadsområde

31 januari 2022 I höstas deltog HSB Södra Norrland i en trygghetsvandring i ett bostadsområde i Sundsvall. Bilder och text om sådant som kunde förbättras i den fysiska miljön rapporterades in via en app, och nu finns konkreta resultat av vandringen.
HSBs hyresrätter i Sundsbruk har nyligen fått nya orienteringstavlor. HSBs hyresrätter i Sundsbruk har nyligen fått nya orienteringstavlor.

– Arbetet känns meningsfullt när det blir tydliga resultat av en vandring, så man inte bara går omkring och tycker en massa, utan också faktiskt påverkar och ändrar till det bättre, säger Anna-Karin Widehammar, kommunikationsstrateg på HSB Södra Norrland, som deltog i vandringen.

Flera fastighetsägare deltog i vandringen på initiativ av Sundsvalls kommun. Metoden som användes kallas BoTryggt2030 och har utarbetats av Stiftelsen Tryggare Sverige. Där ingår bland annat en checklista för information, som kan ha stor inverkan på tryggheten.

– Eftersom det ligger i mitt intresse och uppdrag på HSB att hjälpa till med bra information såg jag att det fanns stor utvecklingspotential för våra skyltar i bostadsområdet. Jag och några andra medarbetare satte igång med att uppdatera skyltarna efter rekommendationer i BoTryggt2030, och nu har de två första skyltarna kommit upp!

Enligt Tryggare Sverige kan rätt information bidra till att tryggheten i ett bostadsområde förbättras. Informationen ska vara tydlig, aktuell, begriplig och bygga på fakta, forskning och erfarenhet. Skyltar och annan information kan exempelvis upplysa om personal, kontakttider och öppettider.

– Jag tror att även bostadsrättsföreningar kan ha nytta av den här metoden när de vill öka tryggheten, till exempel genom att skapa bra orienteringstavlor eller skyltar med viktig information vid lekplatser och liknande.

 

Så här såg den gamla skylten ut som nu ersatts av en ny:

Gammal.jpg

BoTryggt2030-metoden

Förutom information finns checklistor för detta med i BoTryggt2030:

  • gestaltning
  • mix av funktioner
  • tydlighet
  • social kontroll
  • belysning
  • skalskydd
  • förvaltning.

 

Läs mer här.