Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Möjlighet till fler bostäder på Klostergården i Lund

23 oktober 2023 Detaljplanen för HSB Skånes hyresfastighet Klostervallen kommer att ses över för att möjliggöra byggnation av ytterligare ett hus på tomten. Det beslutade byggnadsnämnden i Lund under sitt möte torsdagen 19 oktober.
Familj fikar utomhus

Beslutet innebär att stadsbyggnadskontoret nu ska arbeta fram ett förslag till ändring av detaljplanen som kan möjliggöra en förtätning med ett punkthus. På den berörda tomten finns idag tre hyreshus med vardera upp till 7 våningar. Det nya huset kan få upp till 12 våningar och planeras byggas som en bostadsrättsförening.

- Vi ser mycket positivt på denna förtätning, det är ett strategiskt bra läge inte minst med tanke på den nya stationen som öppnar inom kort. Vi kommer nu att påbörja arbetet för att visa hur de krav som ställs på det nya huset avseende buller, ljus och parkering kan uppfyllas, säger Caroline Sellström, affärsområdeschef Bostad och medlem på HSB Skåne.