Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nyheter i årsredovisningen

26 februari 2024 Till följd av förändringar i årsredovisningslagen har Bokföringsnämnden beslutat om allmänna råd och förtydligande för hur årsredovisningen för bostadsrättsföreningar ska utformas.

Det allmänna rådet gäller från och med den 12 december 2023 och ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2022, dvs årsredovisningen för 20230101–20231231. 

Nedan följer några av de förändringar som skett.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys är obligatorisk från och med 2023, oavsett regelverk. I kassaflödesanalysen ska bostadsrättsföreningens in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas.

Underhållsplan
I årsredovisningen måste det framgå om föreningen har eller inte har en aktuell underhållsplan. Om en aktuell underhållsplan finns ska det framgå tydligt att den är uppdaterad.

Upplysning vid förlust
Om föreningens resultat innebär förlust ska föreningen ange på vilket sätt framtida ekonomiska åtaganden ska finansieras.

Nyckeltal
Krav på nya nyckeltal har införts samt att beräkningsgrund för vissa nyckeltal är förändrade, till exempel årsavgift. Årsavgiften måste ta med alla avgifter som inte är frivilliga till exempel El IMD lägenhet, kabel-tv och balkongavgift. Nyckeltal som ska finnas med är:

  • Skuldsättning per kvadratmeter
  • Skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt
  • Sparande per kvadratmeter
  • Räntekänslighet
  • Energikostnad per kvadratmeter
  • Årsavgiften per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt
  • Årsavgifternas andel i procent av totala rörelseintäkter

I energikostnad per kvadratmeter ingår kostnader för uppvärmning, el och vatten.

På Bokföringsnämndens webbsida kan ni läsa mer om förändringarna - Kompletterande regler för bostadsrättsföreningar - BFN

Nyckeltalsanalys

Betalar ni för mycket? Sparar ni för lite? Med vårt analysverktyg kan vi jämföra er bostadsrättsförening med andra för att tydligt identifiera dussintals viktiga faktorer. 

Förhandla ränta

Vår storlek är er styrka. Våra förhandlingar sparar miljontals kronor åt våra kunder varje år i sänkta räntekostnader. Så låt oss förhandla ner er ränta också!