Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Rapport: Skenande räntekostnader för bostadsrättsföreningar

18 juni 2024 2023 var ett ovanligt tufft år för Stockholmsregionens bostadsrättsföreningar. Den enskilt främsta orsaken var fördubblade räntekostnader. Det visar den årliga rapporten Stockholms bostadsrättsbarometer. Trots den lägre styrräntan kommer föreningarnas räntekostnader fortsätta öka även i år.

– Prövningen är långt ifrån över, trots den efterlängtade räntelättnaden. Det är ett fortsatt ansträngt läge med betydligt högre räntekostnader under många år framöver, säger Anna Rosquist, ekonom och analytiker på HSB Södertörn. 

I rapporten Stockholms bostadsrättsbarometer 2024 har HSB sammanställt ekonomiska nyckeltal från över 760 bostadsrättsföreningar med nära 100 000 lägenheter. Sifforna visar att föreningarnas genomsnittliga driftkostnad ökade med drygt fem procent under 2023, medan den högre snitträntan på 2,5 procent innebar en fördubbling (+105 %) av föreningarnas räntekostnader. Den genomsnittliga avgiften höjdes med sju procent medan sparandet till framtida underhåll, det viktigaste nyckeltalet för bostadsrättsföreningar, minskade med 13 procent.  

– Avgifterna har höjts, men inte tillräckligt. Nuvarande sparandenivå är långt under våra rekommendationer och innebär att den genomsnittliga föreningen i dag varken bekostar sitt slitage fullt ut, eller är tillräckligt ekonomiskt förberedd för framtida underhåll. Det behöver åtgärdas och kommer att vara något som vi ber våra föreningar att titta extra på under höstens budgetarbete, säger Anna Rosquist.  

Både inflation och dyrare bolån har grävt djupa hål i mångas plånböcker under 2023. Avgiftshöjningar har i vissa brf-styrelser därför vållat huvudbry, med omtanke för medlemmarnas privatekonomi. Men en styrelses primära uppgift är att sätta rätt avgift utifrån föreningens behov, och om möjligt fördela höjningar över flera år. Att vänta ut en lägre ränta i stället för att höja avgifterna är inget Anna Rosquist rekommenderar.  

– En styrelse ska räkna med en långsiktig ränta på omkring tre procent. En stor del av den bundna lånestocken läggs om i år vilket driver upp föreningarnas snittränta ytterligare, parallellt med att kommunala taxor fortsätter öka. Ett för lågt sparande i dag kan bara betyda en högre avgift i framtiden. 

Bostadsrättsföreningar med säte i någon av HSB Södertörns kommuner har generellt sett lite bättre utgångsläge. Det hänger framför allt samman med att föreningarna under lång tid haft ett högre sparande än den genomsnittliga bostadsrättsföreningen. Därför drabbas föreningarna något mindre hårt av den stigande räntan, förklarar Anna Rosquist.  

- Inför höstens budgetarbete är det viktigt att analysera den egna föreningens situation grundligt, menar Anna Rosquist. Den fulla ränteeffekten syns antagligen nästa år och föreningens behov av underhåll och investeringar försvinner inte även om ränteläget uppfattas som högt.