Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Brf Rodret tar takbyte till nya höjder med solceller

30 maj 2024 Framför Nynäshamns pittoreska hamn reser sig Bostadsrättsföreningen Rodret. Inför behovet av ett takbyte beslutade föreningen att inte bara byta ut taket utan också att installera solpaneler och investera i ett energilagringsbatteri. Denna strategiska satsning möjliggör för brf Rodret att inte bara minska sina energikostnader utan även att sälja överskott av grön energi. Beslutet påverkades av insikten att installation av flera batterier inte skulle vara kostnadseffektivt på grund av takets storlek och att paneler på en av två fastigheter skulle räcka för att försörja båda fastigheterna. Mats Jonsson, ordförande i föreningen, och Christer Thorhuus, vice värd, delar med sig av sina erfarenheter från projektet.

Solpaneler och takbyte, en strategisk kombination

Projektet initierades som en del av ett omfattande takbyte, vilket var perfekt tajmat enligt Mats. "Vi insåg att kostnaden för ställningar var en betydande del av budgeten för takbytet och att den redan var där i samband med ett annat arbete. Att kombinera det med installation av solpaneler såg vi som en optimal lösning för att maximera vår investering," förklarar Mats. Christer håller med och betonar vikten av att tänka ekonomiskt och miljömässigt hållbart på lång sikt.

Ekonomiska och miljömässiga fördelar

Från ett ekonomiskt perspektiv är fördelarna med solpanelerna tydliga. "Vi räknar med att investeringen kommer att betala tillbaka sig själv inom fyra år," säger Mats. Han tillägger att kombinationen av solpaneler och batterilagring inte bara minskar föreningens energikostnader utan också möjliggör försäljning av överskottsel till nätet, vilket skapar en ytterligare inkomstkälla.

Christer lyfter fram hur batterilagringen förväntas stabilisera kraftnätet och ge ekonomiska återbetalningar från elbolaget. "Det handlar inte bara om kostnadsbesparingar, utan vi bidrar också till ett stabilare och mer hållbart energisystem," förklarar han.

Framtida projekt och medlemmarnas roll

Inför framtiden ser Mats och Christer potential i att installera laddstolpar för elbilar, vilket skulle integrera väl med deras nuvarande energisystem.

Medlemmarnas respons har varit överväldigande positiv. "Våra medlemmar ser värdet i dessa initiativ, inte bara för de direkta besparingarna utan också för den miljömässiga påverkan," delar Mats med sig. Christer tillägger att god kommunikation har varit avgörande: "Vi håller medlemmarna kontinuerligt uppdaterade om projektens framsteg och fördelar, vilket bidrar till en stark gemenskapskänsla."

Råd till andra föreningar

Mats betonar starkt vikten av att söka professionell hjälp. "Vi valde att engagera HSB Södertörn tidigt i processen, vilket har varit avgörande. Att hantera upphandlingar och projektledning är komplext, och utan David Hallgren, projektledare, på HSB Södertörn hade vi känt oss novisa och riskerat att fatta fel beslut," förklarar han. Mats tillägger att det är lätt att bli vilseledd och göra kostsamma misstag om man inte har rätt stöd.

Christer understryker vikten av god kommunikation och information till föreningens medlemmar. "Att se till att alla är informerade och med på tåget är fundamentalt. Det bygger inte bara stöd för projektet utan säkerställer också att alla förstår fördelarna och vikten av investeringen," säger han. De framhåller även hur viktigt det är att tänka på projektet inte bara som en underhållsåtgärd utan som en investering i fastighetens och miljöns framtid.

För att läsa mer om solhybrider, se tidningen Hemma i HSB som erbjuder en mängd artiklar och information om ämnet.