På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Hälsovänligt byggmaterial – finns det?

09 april 2019 Hur kan vi ur ett miljöperspektiv göra bra val av byggmaterial vid renoveringar?

Idag finns det tyvärr kemiska ämnen i byggprodukter som är cancerframkallande, kan skada arvsmassan eller störa fortplantningsförmågan. Därför är det viktigt att det finns dokumentation över en produkts innehåll så att det finns möjlighet att kunna välja bort material med farliga kemiska ämnen.

I Sverige har det sedan 2007 funnits ett sätt för producenter att frivilligt lämna information om miljöaspekter i olika skeden av en byggprodukts livscykel, en slags egendeklaration, som kallas Byggvarudeklarationen (BVD). Den är överenskommen av aktörerna inom svenska bygg- och fastighetssektorn och HSB har varit med i detta arbete sedan början.

Den viktigaste informationen i Byggvarudeklarationen är informationen om vilka kemiska ämnen som finns i produkten. Byggvarudeklarationen
granskas och miljöbedöms sedan av Byggvarubedömningen och ges
bedömningen "rekommenderas", "accepteras" eller "undviks".

Jag råder verkligen bostadsrättsföreningar att ställa krav på byggentreprenörer, framförallt vid större renoveringar, att använda byggprodukter som fått bedömningen "rekommenderas" eller "accepteras" i Byggvarubedömningen. Då minimerar er bostadsrättsförening risken att bygga in farliga kemiska ämnen som kan påverka människor och miljö och som kan bli kostsamma att sanera. Detta bidrar också till att göra det enklare att materialåtervinna produkterna den dag de rivs ut, vilket även sparar på naturresurserna.

Vad gäller klimatpåverkan finns det idag ingen lag som ställer krav på redovisning av utsläpp av växthusgaser från byggnader, varken under byggskedet eller under användningsskedet. Det man som styrelse ändå kan
göra är att ställa krav på att få klimatpåverkan deklarerad för de produkter som är av till exempel tunga material och även används i stor volym. Det gör man genom att kräva att byggentreprenören samlar in så kallade miljövarudeklarationer (EPD – Environmental Product Declaration) där klimatpåverkan redovisas. Då har man genom det möjlighet att välja produkter som har lägre påverkan på klimatet.

I maj 2018 skrev HSB tillsammans med andra bostads- och fastighetsorganisationer till EU-kommissionen att de bör verka för att ändra den europeiska byggproduktförordningen. Vårt förslag innebär till exempel att alla byggproduktproducenter på den europeiska marknaden ska lämna information om till kemiskt innehåll, klimatpåverkan och demonterbarhet för materialåtervinning.

/ Magnus Ulaner, miljöchef på HSB Riksförbund