På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

HSB välkomnar förslaget om ny lag om ekonomiska föreningar

15 december 2017 Idag offentliggjorde regeringen att man skickar ut lagrådsremissen om den nya lagen om ekonomiska föreningar. Det är alltså ett viktigt steg på vägen till den nya lagen, där propositionen förväntas i mars. Svensk Kooperation där HSB är engagerade har med sin juristgrupp varit djupt involverade i framtagandet av det nya förslaget, och är väldigt positiva till att lagen nu kommer.

Den nya lag om ekonomiska föreningar som regeringen nu föreslår är mer modern, lättillgänglig och tydlig, skapar mer jämlika förutsättningar mellan olika företagsformer och ökar mångfalden i näringslivet. De 100 största kooperativa företagen i Sverige omsätter 400 miljarder kronor årligen och har cirka 100 000 anställda. De utgör en viktig del av näringslivet i Sverige.

- Vi på Svensk Kooperation välkomnar den nya lagen som ger kooperativa företag mer likvärdiga konkurrensvillkor. Det här är en lag som tar Sverige och näringslivet i en positiv riktning framåt mot ett hållbart och långsiktigt värdeskapande företagsklimat, säger Anders Källström, vd LRF och styrelseordförande i Svensk Kooperation. 

De flesta kooperativa företag i Sverige drivs som ekonomiska föreningar, och omfattas av lagen om ekonomiska föreningar.

- Den kooperativa företagsformen ligger i tiden och gör det möjligt att driva företag på ett lönsamt och långsiktigt hållbart sätt. Vi ser att det dock finns en stor okunskap om företagsformen och det vill vi ändra på. Den nya lagen är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Anders Källström. 

HSB delar uppfattningen om att det är på tiden att vi får en modern lag att förhålla oss till.
- Detta är ett stort steg mot att öka jämvikten och ett accepterande av företagsformen, säger Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund, som sedan starten suttit med i styrelsen för Svensk Kooperation.

Läs Regeringskansliets pressmeddelande

Svensk Kooperation om kooperation och varför en ny lag är bra

De flesta kooperativa företag drivs som ekonomiska föreningar, därför är denna lag viktig för dem. Den gamla lagen var omodern och behövde anpassas till dagens förhållande för att det ska vara jämlika villkor mellan företagsformerna. Det är en fråga vi har drivit länge och vi är glada för denna nya lag, i kombination med de uppdateringar som gjordes av lagen 2016.  En modern och anpassad lag är viktig för de kooperativa företagen och ett erkännande av de kooperativa företagens betydelse i Sverige.

Den nya lagen förenklar för de ekonomiska föreningarna, och det införs moderna regler. Tillsammans med ändringar som gjordes i moderniseringen år 2016 så innebär detta konkurrensvillkor som är mer jämlika med andra typer av företag.

  • Förenklingen består bland annat av att kraven på vad som ska finnas med i föreningarnas stadgar minskar och det införs ett förenklat avvecklingsförfarande för företag som inte har några skulder.
  • De mer moderna reglerna handlar bland annat om medlemskap i en förening och om styrelsen, revision och registrering. 

En modern och tydlig lag skapar bättre förutsättningar för konkurrens på lika villkor mellan exempelvis aktiebolag och ekonomiska föreningar. Det råder stor okunskap i samhället om ekonomiska föreningar och kooperativt företagande, vilket gör att Sverige ligger efter andra länder i världen. Det här är ett modernt sätt att driva affärsmässiga företag, både hållbart och långsiktigt. Det behöver fler känna till. 

Vi är positiva till den nya lagen, men det råder fortfarande en stor okunskap och mytbildning om kooperativt företagande i samhället. Det här är en stor affärsmässig verksamhet som omfattar ca 15 000 ekonomiska föreningar där de 100 största kooperativa företagen omsätter 400 miljarder kronor och har cirka 100 000 anställda. Vi vill öka kunskapen om kooperativt företagande för att det är bra för det svenska näringslivet. 

Kooperation är den mest långsiktiga och hållbara företagsform som finns – dessutom är den lönsam för såväl medlemmar som för företagen.  Den kooperativa idén vilar på andra grunder än ett aktiebolag. Kooperativa företag förenar vinstmål med andra värden - de är idéburna och vill göra ekonomisk och social nytta både för sina medlemmar och för samhället.  Det är dessutom en demokratisk företagsform som bygger på principen – en medlem – en röst. Den kooperativa företagsformen gör det möjligt att driva ett företag på ett långsiktigt, hållbart sätt. Ett modernt och lönsamt sätt att driva företag på helt enkelt.

Till Svensk Kooperations hemsida