På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

HSB välkomnar förslaget om ny lag om ekonomiska föreningar

15 december 2017 Idag offentliggjorde regeringen att man skickar ut lagrådsremissen om den nya lagen om ekonomiska föreningar. Det är alltså ett viktigt steg på vägen till den nya lagen, där propositionen förväntas i mars. Svensk Kooperation där HSB är engagerade har med sin juristgrupp varit djupt involverade i framtagandet av det nya förslaget, och är väldigt positiva till att lagen nu kommer.

Den nya lag om ekonomiska föreningar som regeringen nu föreslår är mer modern, lättillgänglig och tydlig, skapar mer jämlika förutsättningar mellan olika företagsformer och ökar mångfalden i näringslivet. De 100 största kooperativa företagen i Sverige omsätter 400 miljarder kronor årligen och har cirka 100 000 anställda. De utgör en viktig del av näringslivet i Sverige.

- Vi på Svensk Kooperation välkomnar den nya lagen som ger kooperativa företag mer likvärdiga konkurrensvillkor. Det här är en lag som tar Sverige och näringslivet i en positiv riktning framåt mot ett hållbart och långsiktigt värdeskapande företagsklimat, säger Anders Källström, vd LRF och styrelseordförande i Svensk Kooperation. 

De flesta kooperativa företag i Sverige drivs som ekonomiska föreningar, och omfattas av lagen om ekonomiska föreningar.

- Den kooperativa företagsformen ligger i tiden och gör det möjligt att driva företag på ett lönsamt och långsiktigt hållbart sätt. Vi ser att det dock finns en stor okunskap om företagsformen och det vill vi ändra på. Den nya lagen är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Anders Källström. 

HSB delar uppfattningen om att det är på tiden att vi får en modern lag att förhålla oss till.
- Detta är ett stort steg mot att öka jämvikten och ett accepterande av företagsformen, säger Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund, som sedan starten suttit med i styrelsen för Svensk Kooperation.

Läs Regeringskansliets pressmeddelande

Svensk Kooperation om kooperation och varför en ny lag är bra

De flesta kooperativa företag drivs som ekonomiska föreningar, därför är denna lag viktig för dem. Den gamla lagen var omodern och behövde anpassas till dagens förhållande för att det ska vara jämlika villkor mellan företagsformerna. Det är en fråga vi har drivit länge och vi är glada för denna nya lag, i kombination med de uppdateringar som gjordes av lagen 2016.  En modern och anpassad lag är viktig för de kooperativa företagen och ett erkännande av de kooperativa företagens betydelse i Sverige.

Den nya lagen förenklar för de ekonomiska föreningarna, och det införs moderna regler. Tillsammans med ändringar som gjordes i moderniseringen år 2016 så innebär detta konkurrensvillkor som är mer jämlika med andra typer av företag.

  • Förenklingen består bland annat av att kraven på vad som ska finnas med i föreningarnas stadgar minskar och det införs ett förenklat avvecklingsförfarande för företag som inte har några skulder.
  • De mer moderna reglerna handlar bland annat om medlemskap i en förening och om styrelsen, revision och registrering. 

En modern och tydlig lag skapar bättre förutsättningar för konkurrens på lika villkor mellan exempelvis aktiebolag och ekonomiska föreningar. Det råder stor okunskap i samhället om ekonomiska föreningar och kooperativt företagande, vilket gör att Sverige ligger efter andra länder i världen. Det här är ett modernt sätt att driva affärsmässiga företag, både hållbart och långsiktigt. Det behöver fler känna till. 

Vi är positiva till den nya lagen, men det råder fortfarande en stor okunskap och mytbildning om kooperativt företagande i samhället. Det här är en stor affärsmässig verksamhet som omfattar ca 15 000 ekonomiska föreningar där de 100 största kooperativa företagen omsätter 400 miljarder kronor och har cirka 100 000 anställda. Vi vill öka kunskapen om kooperativt företagande för att det är bra för det svenska näringslivet. 

Kooperation är den mest långsiktiga och hållbara företagsform som finns – dessutom är den lönsam för såväl medlemmar som för företagen.  Den kooperativa idén vilar på andra grunder än ett aktiebolag. Kooperativa företag förenar vinstmål med andra värden - de är idéburna och vill göra ekonomisk och social nytta både för sina medlemmar och för samhället.  Det är dessutom en demokratisk företagsform som bygger på principen – en medlem – en röst. Den kooperativa företagsformen gör det möjligt att driva ett företag på ett långsiktigt, hållbart sätt. Ett modernt och lönsamt sätt att driva företag på helt enkelt.

Till Svensk Kooperations hemsida