På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

HSB bidrar till ett fossilfritt samhälle

24 april 2018 Bygg- och bostadsbranschen har nu tagit fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor 2045. Det är branschens bidrag till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. HSB är en av aktörerna som varit med i arbetet med att formulera färdplanen och ställer sig nu bakom denna.

Idag överlämnade Svante Axelsson, nationellsamordnare för Fossilfritt Sverige, färdplanen för klimatneutral byggsektor till statsminister Stefan Löfven. HSB har deltagit i arbetet med färdplanen genom Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund. 

– Det känns hoppfullt att vi i bygg- och bostadsbranschen kan samlas i en sådan svår ödesfråga som klimatet. Med denna ambitiösa och ansvarstagande färdplan sätter vi både press på oss själva och andra avgörande intressenter i klimatfrågan, säger Magnus Ulaner. 

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan som startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer, och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet.

– HSB delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Det fina med deklarationen är att aktörerna förbinder sig att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. HSB har ambitiösa klimatmål om minskade utsläpp av växthusgaser med 75 procent till 2023 och nära-noll utsläpp till 2030, säger Magnus Ulaner. 

Färdplanen för byggsektorn innehåller en vision, en nulägesbeskrivning, möjligheter och hinder samt uppmaningar till politiken och branschen. Här följer några av de uppmaningar som särskilt berör byggherrar och bostadsutvecklare:  

  • Sätt upp egna klimatmål och implementera dem i hela verksamheten.
  • Nyttja upphandlingsformer och/eller strategiska samarbeten som stimulerar ökad samverkan och dialog mellan aktörer i värdekedjan.
  • Hållbarhetsrapportera för att redovisa och sätta mål på sin verksamhets klimatpåverkan.
  • Digitalisera hela byggprocessen för att stödja resurseffektiv materialanvändning, produktion och logistik.
  • Ställ funktionsbaserade upphandlingskrav där innovativa lösningar med låg klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv premieras. Efterfråga och ge incitament för lägre klimatpåverkan i anbud.
  • Följ upp klimatkraven systematiskt, gör det kostsamt att göra fel och lönsamt att göra rätt.

Här finns färdplanen att läsa i sin helhet.