På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Ökat sug efter ny bostad trots coronakrisen

23 oktober 2020 Experter har varnat för att coronakrisen kan påverka den svenska bostadsmarknaden och få köparna att tveka. Men köpviljan har i stället ökat. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av HSB.

Var femte (18 procent) av dem som är på bostadsjakt uppger att deras vilja att köpa bostad har ökat under coronakrisen. Endast en av tio (9 procent) uppger att viljan har minskat.

– Resultatet är hoppingivande för samhällsekonomin och för bostadsförsörjningen. Sannolikt beror det på att boendet är något som många funderar extra över under coronakrisen. Arbete i hemmet och studier på distans sätter situationen på sin spets: suget att flytta hemifrån stärks och behovet att hitta en bättre anpassad bostad aktualiseras, säger HSBs förbundsordförande Anders Lago.

Sifoundersökningen genomfördes i maj 2020, i en slumpmässigt utvald webbpanel i åldern 18–79 år. Antal intervjuer: 1 142 stycken.

Bostadsmarknad_coronatider_NY.pngBostadsmarknaden_Corona_siffror_Alt2_Bild2.pngBostadsmarknaden_Corona_siffror_Alt2_Bild3.pngBostadsmarknaden_Corona_siffror_Alt2_Bild4.pngBostadsmarknaden_Corona_siffror_Alt2_Bild5.pngBostadsmarknaden_Corona_siffror_Alt2_Bild6.png

Så påverkas HSB av coronapandemin

Hittills har coronapandemin inte påverkat HSB ekonomiskt i någon högre grad. Försäljningen av HSBs nyproduktion har gått oväntat bra under våren, Utmaningen ligger i att komma i gång med nya projekt i Stockholm.

Både inflyttningsklara lägenheter och projekt i tidigare skeden – där man tecknar sig för en bostad redan på ritningsstadiet – har sålt bra på flera håll sedan pandemin bröt ut.

"Det går förvånansvärt bra"

– Det går förvånansvärt bra. Vi har sålt betydligt mer under första halvåret i år än under samma period förra året. Bland annat hade vi två säljstarter precis när pandemin nådde Sverige, i Örnsköldsvik och Umeå, som båda gick bra. Och försäljningen har varit väl spridd över landet.

Det säger Carina Treje, som är ansvarig för marknadsanalys och omvärld på HSB Projektpartner, HSBs nationella nyproduktionsbolag som utvecklar bostäder i hela landet med undantag av Stockholms och Gotlands län.

Hon tillägger dock att det säkert kan vara olika för olika aktörer:

– De senaste årens turbulens har gjort köparna medvetna, och många har hört om byggen som inte förverkligas eller som blir försenade. Men en stor och väletablerad aktör som HSB anses trygg av många. Personligen tycker jag att det är bra att riskmedvetenheten ökat och att man som köpare läser på om bostadsrättsföreningens ekonomi, säger hon.

Stockholm skiljer sig delvis från övriga landet. I huvudstaden är färdigställda, eller nästan färdigställda, bostadsrätter samt äldre bostäder relativt lättsålda, medan byggstarter går betydligt trögare.

– Redan före corona var medlemmar och kunder avvaktande till att teckna sig för nyproduktion, säger Jonas Erkenborn, vd för HSB Bostad, HSBs nyproduktionsbolag som utvecklar bostäder i Stockholms och Gotlands län. 

– Hittills har pandemin inte knäckt bostadsmarknaden i Stockholm, tvärtom ser vi tecken på framtidstro, mycket tack vare de låga räntorna och det tillfälligt borttagna amorteringskravet.

Då HSB är beroende av olika myndighetsbeslut för bostadsutvecklingen var Jonas Erkenborn tidigt i pandemin orolig över att kommunernas redan komplicerade planprocesser skulle ta tvärstopp. Så illa har det dock inte blivit.

– Däremot kan corona innebära en påfrestning för kommunernas ekonomier framöver, och det kan få konsekvenser för de planerade stadsutvecklingsprojekten, säger han.

"Många har insett vikten av en bra planerad bostad"

Både Carina Treje och Jonas Erkenborn tror att många efter lång tids hemarbete ser sin bostad i ett nytt ljus.

– Många har insett vikten av en bra planerad bostad. HSB har en lång tradition av att bygga välplanerade lägenheter, och nu måste vi kanske tänka ett steg till. Bör det finnas utrymmen för co-working och möten i en bostadsrättsförening? Eller smarta lösningar för arbetsplatsen i lägenheten? säger Jonas Erkenborn.

– Dessutom har behovet av en social bostadspolitik blivit tydligare. Trångboddheten är utbredd inom vissa grupper, och dessa grupper behöver hjälp till bättre bostäder.