Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Statligt stöd till ungas bosparande?

27 juni 2018 Norska staten stöttar bosparande för unga genom startlån samt avdragsgillt bosparande. Det är två lösningar som HSB anser bör införas även i Sverige. Men vad tycker våra riksdagspartier – bör vi ha ett statligt stöd till unga bosparande?

Emot: Vänsterpartiet

Vänsterpartiet tackar nej till statligt stöd till unga bosparare, som man anser gynnar de mest avlönade.  Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson, Nooshi Dadgostar vill istället ha förmånliga lån för byggandet av fler bostäder.

För: Miljöpartiet

Miljöpartiet vill få till stånd en blocköverskridande överenskommelse, ”vi ställer oss därför också positiva till att som en del titta vidare på den norska modellen med stöd till bosparande genom skatteavdrag och startlån”, för att citera Emma Hult, bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet.

Neutrala: Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill stimulera sparande och amorteringskultur men vill inte binda sig vid någon enskild lösning. ”En avdragsrätt för bosparande är just nu inte en prioriterad fråga. Vi vill dock inte utesluta att frågan kan komma upp i en blocköverskridande uppgörelse”, svarar Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna.

För: Centerpartiet

Centerpartiet uttrycker ett stöd för att utreda någon form av bosparande för unga men understryker att ”om ett sådant system ska införas är det viktigt att det utformas för dem som har störst behov”, kommenterar Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson, Centerpartiet. Vad gäller statligt lån har partiet inte tagit ställning.

För: Liberalerna

Liberalerna vill gå längre än det norska systemet och skapa ett system för bosparande för alla som vill köpa sin första bostad. ”Ett system för bosparande skulle även bidra till en sparandekultur”, säger Robert Hannah, bostadspolitisk talesperson, Liberalerna.

För: Kristdemokraterna

Kristdemokraterna tycker den norska modellen är intressant. ”Vi behöver en bosparform i Sverige, som, i likhet med Norge, kan bidra till att överbrygga tröskeln till bostadsmarknaden”, förklarar Carolin Szyber, bostadspolitisk talesperson, Kristdemokraterna.

Neutrala: Moderaterna

Moderaterna anser att den svenska bostadspolitiken är dysfunktionell välkomnar därför en fortsatt diskussion om bosparande och ökade möjligheter att äga sitt boende. ”Vi har inte något konkret ställningstagande kring just den norska modellen i dagsläget. Ska vi på allvar komma till rätta med problemen är det nödvändigt att vi ser bostadspolitikens alla olika delar som en helhet”, säger Mats Green, bostaspolitisk talesperson, Moderaterna.

För: Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna ställer sig positivt till att införa ett stöd för bostadsköp enligt den norska modellen. ”Med avdragsgillt bosparande plus förmånligt startlån kan drömmen om egen bostad bli sann för många fler”, svarar Roger Hedlund, bostadspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna.

Vet du att du kan läsa tidningen digitalt och även teckna en digital prenumeration?