På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB
Dela

Kom igång med nya styrelsen

Stämman är över, styrelsen är vald – nu gäller det bara att få alla ledamöter att jobba ihop som en grupp. Något som inte alltid är helt enkelt. Samuel Bernberg, teamchef på HSB Norr, ger sina bästa tips på hur ni får fart på årets styrelsearbete.

Gör en mötesplan

Det låter kanske lite tråkigt, men börja med att upprätta en mötesplan för året. Gör en lista över vilka datum ni ska träffas och vilka beslut som ska fattas på varje möte. Inte i detalj såklart, men bestäm redan nu vilket datum ni ska fastställa budget, när ni ska ha fastighetsbesiktning, när ni ska göra underhållsplan och så vidare. Se sedan till att alla styrelseledamöter verkligen får den här listan. Då kommunicerar ni tydligt att ni förväntar er att alla ska delta på samtliga styrelsemöten, och ger dessutom alla en möjlighet att se till att de kan planera in dem i god tid.

Bestäm reglerna

När mötesplanen är satt är det dags att gemensamt bestämma vilka spelregler som gäller i er styrelse och i ert styrelserum. Det behöver inte vara så komplicerat, utan handlar om hur ni vill förhålla er till varandra. Till exempel kan det vara att alla ska ha läst igenom handlingarna och komma förberedda för att respektera de andras tid, att det är ordföranden som fördelar ordet och att man låter alla tala till punkt. Att man verkligen uttalar vad som gäller i stället för att ha oskrivna regler är jätteviktigt för att skapa ett bra samtalsklimat.

Skaffa mer kunskaper

HSB har ett stort utbud av utbildningar, till exempel fastighetsjuridik, underhållsansvar och så vidare. Gå igenom den här listan så snart som möjligt och utvärdera vilka utbildningar era respektive ledamöter kan behöva gå. På så sätt får ni mer kompetenta ledamöter som kan fatta bättre beslut, men ni signalerar också att man inte måste kunna allt på en gång när man är ny i styrelsen utan att man får en chans att lära sig.

Ha ordning på formalia

Om man vill få ledamöterna att ta arbetet på allvar gäller det att de får rätt förutsättningar. Se till att kallelse och övriga handlingar skickas ut i tid så att alla har möjlighet att sätta sig in i allt ordentligt före mötet. Ska ni fatta beslut, se då till att ordna ett ordentligt beslutsunderlag redan före mötet. Ska ni till exempel besluta om vilken entreprenör som ska sköta snöröjningen, då kan ni inte på sittande möte börja fundera på vilka som finns och vad de kan tänkas ta för pris, utan den sammanställningen ska vara gjord i förväg.

Nya ledamöter

Självklart vill ni att de nya ledamöterna ska bidra aktivt till styrelsen. Samtidigt är det inte lätt att komma in och bidra i diskussionerna om alla andra har varit med i flera år och har mycket mer kunskap om både föreningen, juridik och fastighetsskötsel än vad man själv har. Risken är stor att man är rädd för att få höra ”att så här har vi alltid gjort” eller att man tvivlar på sin egen kompetens. Det är därför utbildning och uttalade regler för vad som gäller är extra viktigt just för nya ledamöter. De har samma ansvar som gamla ledamöter, då måste de också ges samma möjlighet att vara med och påverka.

Trevlig aktivitet

Och så klart, börja styrelseåret med att göra en trevlig aktivitet tillsammans. En grillfest, en surströmmingsfest eller vad ni nu är sugna på att göra som kick-off. Det viktiga är att ni får en möjlighet att lära känna varandra för då är det  lättare att vara avslappnad och våga bidra på mötena, men det blir också lättare att klara av knivskarpa frågor när mycket står och väger. Känner man varandra och litar på varandra blir det lättare att förstå varandra även när man har olika åsikter i svåra frågor.

Det här kan HSB hjälpa till med

Se till att ha en bra dialog med er HSB-ledamot och er HSB-förening. Ofta kan föreningen bidra väldigt konstruktivt, till exempel genom att sätta ihop en utbildning specialanpassad för just er styrelse. Ha också gärna en dialog med de kundansvariga om föreningens utmaningar för att få råd och tips om hur ni kan gå vidare. Utnyttja också möjligheten att i juridiska frågor ringa HSBs juridiska rådgivning för att få korrekta svar i stället för att sitta på mötet och diskutera fram och tillbaka om vad ni tror gäller.