På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

HSB Göta

Vi är din regionala HSB-förening som erbjuder ett komplett utbud av tjänster för fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning och nyproduktion av bostadsrätter.

Vi är en helhetsentreprenör och har även eget fastighetsbolag med hyreslägenheter. Utöver våra bostadsrättsföreningar har vi en rad privata fastighetsägare som nöjda kunder. Vi finns i Jönköpings- och Hallands län samt i delar av Södra Älvsborg.

Vi ägs av närmare 30 000 medlemmar som alla har förtur till ca 2 500 hyresrätter och våra nybyggda bostadsrätter. I HSB Göta är 285 bostadsrättsföreningar medlemmar. 

I HSB Göta-koncernen utgår vi från vår affärsidé och strävar efter att nå vår vision i allt det vi gör som företag och som enskilda medarbetare. Vårt sätt att uppträda på marknaden styrs av våra kärnvärderingar, som vi internt förkortar med ETHOS.

Affärsidé

Vi erbjuder ett tryggt, långsiktigt och hållbart boende samt tillhörande tjänster av hög kvalitet.

Vision & Mission

Vi ska vara den ledande aktören som har det bästa anseendet hos alla våra intressenter när det gäller boendet. Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet.

Etiska riktlinjer

Riktlinjer för etik skapar grunden för ett gemensamt förhållningssätt i etiska frågor. Vårt sätt att uppträda på marknaden styrs av våra kärnvärderingar, som vi internt förkortar ETHOS

Värdegrund

Vår värdegrund är ETHOS:

Engagemang – Trygghet – Hållbarhet – Omtanke – Samverkan

Förtroende – Respekt – Tillit 

HSB Göta-koncenens långsiktiga framgångar utgår från det förtroende, respekt och tillit som vi skapar tillsammans på vår marknad. För att bygga och upprätthålla ett förtroende bedriver vi vår verksamhet på ett etiskt oklanderligt sätt. I riktlinjerna beskrivs i allmänna termer de etiska principer som styr verksamheten, relationen till kunderna och hur vi som medarbetare förväntas förhålla oss till de etiska frågorna. Riktlinjer för etik skapar grunden för ett gemensamt förhållningssätt i etiska frågor. Den ligger till grund för ett långsiktigt agerande som skapar förtroende och respekt i vår omvärld.

Riktlinjerna ska i vardagen fungera som stöd för det dagliga arbetet och gäller för alla verksamheter och medarbetare inom HSB Göta-koncernen. Koncernledningens ansvar är att se till att alla medarbetare har kunskap om företagets etiska riktlinjer samt att hela verksamheten genomsyras av ett etiskt förhållningssätt och god affärsmoral. Det är en självklarhet att vi som arbetar i företaget har en god etik och affärsmoral. Varje chef ansvarar för att dessa riklinjer är kända och efterlevs av medarbetarna inom sitt ansvarsområde. Chefen ska lämna vägledning och råd till sina medarbetare i frågor som rör det etiska uppträdandet. Vi förvaltar ett gott anseende som byggts upp under lång id och det är därför extra viktigt att alla vårdar och värnar detta.

Affärsintegritet och heder
HSB ska bedriva verksamheten med utgångspunkt från god kunskap och kompetent utförande, baserat på hög integritet och god affärsetik. Vi värnar goda och professionella relationer
- Vi är alltid ärliga mot oss själva och alla våra intressenter i vårt agerande.
- Våra relationer och kontakter med leverantörer och intressenter präglas alltid av affärsmässighet och opartiskhet.
- Vi har en öppen attityd och ger raka besked.
- Vi följer alltid gällande lagstiftning, bestämmelser och avtal.
- Vi arbetar bara med affärer som stödjer koncernens långsiktiga mål.
- Genom hög integritet hamnar vi aldrig i beroendeställning eller tacksamhetsskuld.
- När vi erbjuder eller levererar tjänster görs det så att inblandade parters rättigheter och skyldigheter tydligt klargörs.
- Vi har rutiner och internkontroll som förhindrar att känslig företagsinformation sprids till obehörig.
- Vår information, marknadsföring eller annonsering får aldrig vara vilseledande.

Korrekt behandling
- Vi har alltid ambition att lämna förståelig och relevant information till medlemmar och
kunder och anstränger oss så att man förstår vår leverans och konsekvenser av egna beslut.
- Eventuella intressekonflikter med kund ska identifieras och förebyggas genom öppna
relationer och samtal.
- Rutiner för kundklagomål ska finnas, ajourhållas samt hanteras med snabbhet.
- Det är strategiskt viktigt att arbeta med ständiga förbättringar i vår verksamhet.

Etiskt beteende hos medarbetarna
- Medarbetare erbjuder inte, efterfrågar inte och tar inte heller emot olämpliga gåvor eller förmåner. (Högtidsgåvor max 750 kr, övriga 250 kr).
- Medarbetare deltar inte i rena nöjesresor. Aktiviteter och arrangemang ska vara seriösa i sin natur och alltid direkt arbetsrelaterade.
- Vid studieresor eller andra arrangemang finns det alltid ett vederhäftigt program.
- Resekostnader och övernattning skall alltid betalas av HSB.
- Under pågående upphandling eller annan känslig tidpunkt är vi alltid mycket restriktiva.
- Medarbetare deltar inte i transaktioner där intressekonflikter kan uppstå som rör egen eller närståendes ekonomi eller andra liknande förhållanden.
- Vi medverkar inte till att föra ut information till obehörig som rör ekonomisk eller annan
information hos kund eller medlem.
- Medarbetares externa engagemang ska inte inkräkta på förmågan att sköta sina
arbetsuppgifter eller undergräva förtroendet till HSB Göta-koncernen eller arbetsgivaren.
- Avtal tecknade av HSB får inte användas för privat bruk om man får personliga fördelar.
- Medarbetare som privat anlitar HSB, eller entreprenör som har avtal med HSB, informerar alltid närmsta chef om detta.

Regional organisation

Styrelse och ledning

Styrelse 

Ordförande
Elin Rydberg 072-254 50 04

Ledamöter
Torbjörn Hägg 070-534 23 70 

Håkan Källman 072-721 77 88  

Leif Möller 070-814 15 00 

Mia Gunterberg 070-799 59 65

Jenny Lundell 072-2331136

Per Neugebauer 070-6404404

Pers representant Unionen
Siw Gustavsson 010-442 37 37 

Pers representant Fastighetsanställdas Förbund
Tina Dabaia 072-223 30 19

 
HSB Göta omfattar moderföretaget HSB Göta Ekonomisk Förening, HSB Fastighetsförvaltning Göta AB samt HSB Gambrinus AB. Koncernen har en ledningsgrupp som består av följande personer:

Reine Johansson VD 010-442 36 07

Ann-Sofie Kindbom-Uddh Förvaltningschef, 010-442 37 09

Mikael Carlson Fastighetschef HSB Gambrinus AB, 010-442 36 50

Ulrika Malmsten-Persson Hållbarhetschef, 010-442 36 03

Pierre Krusing Byggchef, 010-42 36 40

Sandra Bergqvist Marknadschef, 010-442 36 05

John Johansson Ekonomichef, 010-442 36 12

 

Valberedning

Här finns kontaktuppgifter till valberedningens ledamöter!

Kontaktuppgifter:

Lennart Axelsson 073-408 03 74 Bodag. 25 E
507 42 Borås
   
Karin Sjögren 070-338 83 77 Tättingvägen 12
331 42 Värnamo
   

Greger Johansson 070-205 67 07

Åsenvägen 4
553 13 Jönköping
   
Ann Johansson 070-841 07 73 Repslagaregatan 3 B
575 32 Eksjö
   
Jan-Erik Uhrberg 070-248 78 58 Hemmansvägen 18
302 52 Halmstad

 

Kort fakta om HSB Göta

Antal medlemmar
ca 30 500

Antal bostadsrättsföreningar
ca 285

Antal hyresrätter
ca 2500

Antal anställda
ca 270

Kontorsorter
Vi bedriver verksamhet i Jönköpings och Hallands län samt Södra Älvsborg. Våra kontor finns på orterna:

 • Borås
 • Falkenberg
 • Halmstad
 • Jönköping
 • Kinna
 • Nässjö
 • Tranås
 • Varberg
 • Värnamo

Årsredovisning

De senaste årsredovisningarna finns att ladda ner:

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

 

Föreningsstyrningsrapport

Numera återfinns Föreningsstyrningsrapporten i våra årsredovisningar som du hittar under Årsredovisning här ovanför.

 

Stämmoprotokoll

De två senaste stämmoprotokollen finns att ladda ner:

Stämmoprotokoll 2018-05-21

Stämmoprotokoll 2019-05-20

Stadgar

Gällande stadgar för HSB Göta antogs vid stämman den 20 maj 2019. 

HSB Göta Normalstadgar 2018 för fullmäktig