HSB brf Guldsmeden: ”Vi bidrar till mindre klimatpåverkan”

Återvunnen värme och tilläggsisolering är vinnande drag när HSB brf Guldsmeden i Falköping arbetar långsiktigt för att minska sin inverkan på miljö och klimat. Det har dessutom minskat fjärrvärmekostnaderna med flera hundra tusen kronor.
Marianne Färlin, ordförande, och Rune Arvidsson, vice ordförande och vicevärd, är mycket nöjda över föreningens långsiktiga energieffektiviserande åtgärder.

Mitt i centrala Falköping, vid Stora Torget, ligger HSB brf Guldsmeden, i folkmun kallad för Centrumhuset. Sedan 2003 värms fastigheten upp med hjälp av fjärrvärme, och i många år har föreningen återvunnit värmen genom att leda frånluft från butikerna i bottenplan ner till garaget i källaren. Men de senaste två åren har föreningen investerat för att bli ännu mer energieffektiv.

– Vi har ett beslut om att på lång sikt försöka reducera föreningens energikostnader eftersom vi vill ha så liten påverkan på miljö och klimat som möjligt, säger ordförande Marianne Färlin.

blobid0.jpg

2020 installerade föreningen därför en ny energicentral, en så kallad ”EcoStation”.

– Den har modern styr- och reglerteknik och nya värmepumpar som optimerar både fjärrvärme och energiåtervinning, säger Rune Arvidsson, vice ordförande och vicevärd.

Modulen består av fyra luft/vattenvärmepumpar på tillsammans 80 kW. Installationen gjordes i direkt anslutning till utblåset från husets ventilation.

– Därmed kan vi utnyttja eventuell kvarvarande energi i byggnadens avluft vilket i princip ger oss hundra procents återvinning av värmen i ventilationen, säger Rune.

Den nya energicentralen drar något mer el än den tidigare varför kostnaden för elförbrukning har ökat något.

– Samtidigt har fjärrvärmekostnaderna minskat med närmare 200 000 kronor, och vi räknar med att investeringen ska vara återbetald om ungefär åtta år, säger Rune.

För att ytterligare spara på energi har HSB brf Guldsmeden nu som nästa steg påbörjat ett arbete med att tilläggsisolera fasaden, och så här långt har föreningen fått mycket positiv respons på sina energibesparande åtgärder, både internt och externt.

 – Medlemmarna är positiva, dels för att vi är med och bidrar till mindre påverkan på klimatet, dels för att det sänker våra fjärrvärmekostnader och gör att vi kan ha lägre avgifter i längden. Att renoveringen dessutom skapar ett tillfälle för oss att måla fasaden i en färg som ligger väldigt nära originalkulören blir dessutom positivt för hela stadsbilden, säger Marianne.

Tips från HSB brf Guldsmeden

  • Se det som ett långsiktigt projekt. Det kanske inte går att göra alla investeringar samtidigt, gör då en långsiktig plan som ni kan beta av stegvis.
  • Komplettera med solceller. Vår elförbrukning ökar på grund av den nya energicentralen. Den kostnaden skulle vi kunna minska genom att exempelvis sätta solceller på taket.
  • Undersök möjligheten till individuell mätning och debitering av el som ett sätt att öka motivationen for den enskilda medlemmen att minska sin förbrukning. Det har vi som plan.