Goda exempel från HSBs hållbarhetsarbete

Inom hela HSB pågår initiativ som på olika nivåer stöttar vårt hållbarhetsarbete. Vi tror på att arbeta långsiktigt och systematiskt och med många lösningar för att nå ett gott resultat. Här hittar du ett urval av goda exempel utifrån HSBs fokusområden.
Arbete med lera i HSB Living Lab

HSB Living Lab: En nyckel till hållbara byggnader

Trots att människor har byggt bostäder av lera i tusentals år är det ett material som nästan har glömts bort i Sverige. Men nu har intresset för materialet vaknat igen, eftersom det är ett cirkulär...

En man och en kvinna tittar på  odling

HSB Göta: Källarlokal omvandlades till vertikal odling

Brf Regnbågen i Jönköping har varit testpilot i ett projekt från HSB Living Lab. Här odlar de boende grönsaker och örter hydroponiskt, helt utan ljus och jord i en gammal oljecentral i källaren.

Tre män i skyddskläder håller upp biram

Uppkopplade bikupor ska ge viktiga svar kring varför bina minskar i antal

Genom att koppla upp bikupor mot en molntjänst kan vi bättre förstå vad som ligger bakom massdöden av bin. Projektet utsågs till 2020 års mest hållbara projekt i CIO Awards. 2021 anslöts två nya bi...