HSB Stockholm: Den största solcellsanläggningen i staden

Den största solcellsanläggningen hittills bland bostadsrättsföreningar i Stockholms stad är nu på plats hos HSB brf Tanto. Tanken är att solcellerna inte bara ska förse föreningen med hållbar el och sänka energikostnaderna, utan också öka värdet på bostäderna och engagera medlemmarna.

Den nyinstallerade solcellerna (376kW) glimmar på taken i HSB brf Tanto som består av 729 lägenheter. Intresset för solceller har funnits länge inom föreningen.

– Vi har fått motioner om solceller till stämman under flera år och funderat på det i olika omgångar. Tidigare var det ju väldigt dyrt, men det har blivit billigare och billigare. Så under förra året drog vi i gång en utredning för att se om det var en rimlig investering för oss, berättar Inger Lindberg Bruce, ordförande i HSB brf Tanto.

De tog till exempel reda på om det fanns tillräckligt mycket takyta att placera solcellerna på, hur mycket el de skulle kunna generera och vilka olika regelverk som gällde. Stefan Falk, som är ekonomiansvarig i föreningen, fyller i att projektet låg helt i linje med hur styrelsen arbetat metodiskt i många år för att energieffektivisera föreningen. Under de senaste 20 åren har HSB brf Tanto minskat sin energianvändning med drygt 40 procent.

– Jämfört med många andra föreningar ligger vi bra till i vår energiförbrukning, trots att vi bor i 60-talshus. Vi har bockat av de lågt hängande frukterna först såsom LED-lampor och finjustering av värme och nu var det solcellernas tur. Investeringar ska ju betala sig, och det gör denna, förklarar Stefan.

HSB-brf-Tanto_02_705px.jpg

Kostnaden för solcellsprojektet kommer att landa på runt 6 miljoner, och lågt räknat ska det betala tillbaka sig på drygt 10 år. Solcellerna förväntas producera 310 100 kWh per år, vilket motsvarar ungefär 30 procent av förbrukningen av fastighetsel. Panelerna har en beräknad livslängd på minst 25 år, men kan hålla betydligt längre än så.

– Vissa tyngre underhållsåtgärder kostar mycket men syns liksom inte. Solcellerna är en relativt sett begränsad investering och det är tydligt visuellt för medlemmarna vad vi har investerat i. Via skärmar kommer vi kunna följa i realtid hur mycket el vi producerar. Investeringen kommer dessutom höja värdet på våra bostäder, så det var inget svårt beslut, säger Stefan.

När beslutet väl var fattat följde en ganska långdragen bygglovsprocess. HSB brf Tantos fastigheter är blåmärkta och anses ha ”synnerligen höga kulturhistoriska värden”, dessutom var byggnadskontoret underbemannat just då. Ett stöd i processen blev HSBs projektledare, som föreningen valt att anlita.

– De blev vår förlängda arm. Projektledningen har tagit in och jämfört anbud, skött diskussionen mot entreprenörerna och legat på i bygglovsprocessen. Det var helt nödvändigt för oss att ta in extern hjälp, vi hade inte själva kunnat jämföra anbud och se om de var likvärdiga. Det är en grannlaga uppgift, särskilt om det blir problem i efterhand. Då är en oberoende extern projektledare en trygghet, säger Stefan och Inger.

blobid1.jpg

I slutet av september 2021 driftsattes solcellerna. Inger och Stefan beskriver själva installationen som smidig.

– Vi ser solcellerna som en fjäder i hatten för föreningen, något som engagerar medlemmarna och de kommer det vara till fördel när någon medlem vill sälja sin bostad. Nu ska vi undersöka om vi kan bli miljöcertifierade, avslutar Inger.