Felanmälan

 

Fel på bredband/ip-telefoni​ anmäls direkt till Telenor (fd Bredbandsbolaget),
tfn: 020-222 222​

Fel på TV​ anmäls direkt till ComHem tfn: 90-222​

I övrigt skall felanmälan alltid göras i första hand till vicevärd.​
Vicevärd: vicevard@gmail.com,
tfn: 0722-17 93 37 (kontorstid)​

Fastighetsjour: Werner Trädgård & Fastighetsservice AB​
Telefon: 013-13 10 20​
Jourtlf: 013-35 74 10  (16.00 - 08.00, samt dygnet runt på helger)​

Undvik att ringa jouren då detta medför stora kostnader.​

Jouren skickar alltid räkning till föreningen. Åtgärder av sådant som ej är föreningens ansvar ​debiteras vidare av föreningen till anmälaren. (Längst ner på sidan finns länk till ett dokument som beskriver vem som är ansvarig för vad i en bostadsrättsförening)​

Stopp i avloppet​
Föreningen ansvara för stopp i avloppet som sitter under golvnivå. Vattenlås och rör över golvnivå ligger på den boende. Är ni osäkra på vart stoppet sitter, kontakta vicevärd.​

Kalla element​
Bara för att ett element är kallt betyder det inte att något är fel. Det är alltid temperaturen i rummet som avgör, gränsvärdet ligger på 20 grader dagtid.​

Det händer ofta att termostaten kärvar lite efter sommaren. Oftast räcker det med att motionera den lite genom att vrida termostaten från max – min 4-5ggr. Om detta inte hjälper kan man testa att ta bort termostaten och trycka direkt på ventilen några