Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Felanmälan till HSB Östergötland

Välkommen att anmäla din felanmälan direkt här på hemsidan under dagtid, helgfria vardagar eller ring oss på 010-442 40 00.
Akuta fel som uppstår under helger och kvällar ska INTE anmälas här.

VIKTIG INFORMATION:

  • Nyckel/Tillträde - här kryssar du i om vi kan gå in med huvud/servicenyckel om du inte är hemma.
  • Skicka endast ett fel per anmälan.
  • Vid felanmälan av en vitvara, vänligen uppge modellnummer, produktnummer och serienummer. Numren hittar du på vitvaran.
  • Förbrukningsvaror som tex. lysrör, säkringar etc. ansvara man som boende själv för.
  • Vid anmälan om för låg temperatur i bostaden, vänligen ange temperaturen. Du mäter den mitt i rummet och ca en meter från golvet.

Vi åtgärdar normalt reparationer inom 5 arbetsdagar. Vid beställning av reservdelar som ej finns i lager kan det tillkomma ytterligare dagar för åtgärd. Vid installationer och underhåll görs arbetet efter överenskommelse. Om ditt fel är en garantiåtgärd i en nyproducerad lägenhet skickar vi vidare dessa ärenden till entreprenören. Enligt ABT-Allmänna bestämmelser om totalentreprenad, så ska entreprenören så snart som möjligt men senast efter två månader kontakta kunden efter att ett fel har anmälts.

* = obligatoriska uppgifter

Din bostad

* Bostadsrättsförening/Hyresrätt

Personuppgifter bostadsinnehavare

* Förnamn
* Efternamn
* Gatuadress
* Gatunummer
* Postnummer
* Postadress
* Telefon dagtid
* E-postadress
* Mobiltelefon

Anmälare

* Nyckel/Tillträde

Ärendetyp

Beskrivning

Övrig information

Bifoga filer, max 4 st, högst 10 MB per fil.