När du ska renoveraAllmänt vad som gäller vid renovering​

Föreningens stadgar säger att lägenhetsinnehavaren är ansvarig för att hålla lägenheten i gott skick och renoveringar ska utföras fackmässigt. ​
Om renoveringen påverkar något som ansvarsmässigt tillhör föreningen ska styrelsen kontaktas.​
Om du har funderingar på vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens se broschyren ”Vem ska underhålla bostadsrätten” och läs våra stadgar. Det går också bra att höra av sig till fastighetsförvaltaren med frågor.​

Åtgärder som kräver styrelsens tillstånd ​

För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd enligt stadgarna. De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmässigt. Styrelsens tillstånd krävs för att göra förändringar i lägenheten som innebär

  • ​ingrepp i en bärande konstruktion,
  • ​ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme, ventilation eller
  • annan åtgärd som påverkar gemensamma system eller ledningar,​ annan väsentlig förändring av lägenheten, med väsentlig förändring avses bl.a. åtgärd som försvårar eller förhindrar åtkomst till de delar av byggnaden som föreningen ansvarar för. ​
  • För förändringar utanför lägenheten krävs alltid tillstånd. I vissa fall krävs byggnadslov för förändringar. Du svarar i dessa fall för upprättande av bygglovshandlingar och kostnader för bygglov. Även om det i efterhand visar sig att åtgärden var bygglovspliktig svarar du för samtliga kostnader för att åtgärda bristen.

Om ni har några frågor så kontakta styrelsen. Se till att du söker tillstånd från styrelsen i god tid innan arbetet ska påbörjas. ​

Förtydligande gällande badrum: 

Du som lägenhetsinnehavare är du bla. ansvarig för badrummets fuktskydd, ytskikt, badrumsmöbler, vattenlås, klämring och alla synliga rör. Du är även ansvarig för att badrummet är renoverat på fackmässigt sätt (även om renoveringen utförts av tidigare ägare). Efter utförd renovering bör du begära slut-/kvalitetsdokumentation.​

Rör under golvet samt golvbrunnen tillhör föreningen. Golvbrunn skall skötas av lägenhetsinnehavaren och bytas vi renovering. Vid byte av golvbrunn står föreningen för arbetskostnad och kostnad för golvbrunnen (för normal standard). Detta ska läggas på separat faktura och skickas till föreningen. Hör alltid av dig till vicevärd/styrelse för att stämma av innan detta görs.​

Vad är fackmässigt?​

För att ett badrum ska räknas som fackmässigt renoverat (juridiskt och försäkringsmässigt) ska lägenhetsinnehavaren kunna visa upp ett kvalitetsdokument från behörig hantverkare som intygar att badrummet är renoverat enligt de branschregler som finns. Dokumenten ska överlämnas till ny ägare vid eventuell försäljning av lägenheten.
Det är viktigt att alla medlemmar gör rätt för att skydda fastigheten och för att säkerställa att både din och vår försäkring gäller om olyckan skulle vara framme.​

Informera gärna dina grannar om att du tänker renovera. 

Läs mer om att anlita hantverkare, kvalitetsdokument etc på Konsumentverket: https://www.hallakonsument.se/varor-och-tjanster/infor-att-anlita-hantverkare/