Förtroendevalda

Styrelsen, valberedningen och föreningsrevisorn nomineras av en valberedning och väljs av medlemmarna på föreningsstämman. Uppdragen är arvoderade. Föreningsstämman beslutar årligen om arvodesnivån.​

Styrelsen har som övergripande uppgift att långsiktigt förvalta bostadsrättsföreningen och medlemmarnas intressen.​

Vicevärden arbetar på uppdrag av styrelsen för medlemmarnas bästa. Styrelsen tillsätter vicevärden och bestämmer hans/hennes arvode. 
Vicevärden hjälper dig med exempelvis att visa runt i området, nyckeltaggar, felanmälan. 

 Styrelsen, vicevärden, valberedningen och föreningsrevisorn utför sina uppdrag på sin fritid.

Styrelse

Ordförande: ​

Vice ordförande: ​

​Sekreterare: ​

​Ledamöter: ​
Susanne Ankelius​
Maria Kjellgren​
Mikael Andersson​
Mattias Lindgren​
Håkan Gillberg (HSB-ledamot)​

​Kontakt: styrelsen@idrottstranaren.org

Vicevärd:​
Martin Lindstedt
vicevard@gmail.com​
0722-179337

Föreningsrevisor:​
Bo Wigilius​
Kontakt: bo.wigilius@synlab.com ​

Valberedning:​
Michael Ragnar​
Kontakt: michael.ragnar@idrottstranaren.org ​
Sanna Hagenlund
kontakt: sanna.hagenlund@gmail.com

Fastighetsgrupp:​
Mikael, Mattias
Kontakt: fastighetsgruppen@idrottstranaren.org ​

Ute-/odlingsgrupp:​
Susanne, Maria​
Kontakt: styrelsen@idrottstranaren.org 

 • Maria Kjellgren, ledamot
  Maria Kjellgren, ledamot
 • Mikael Andersson, ledamot
  Mikael Andersson, ledamot
 • Martin Lindstedt, vicevärd
  Martin Lindstedt, vicevärd
 • Susanne Ankelius, ledamot
  Susanne Ankelius, ledamot
 • Mattias Lindgren, ledamot
  Mattias Lindgren, ledamot
 • Håkan Gillberg, HSB-ledamot
  Håkan Gillberg, HSB-ledamot