Förtroendevalda

Styrelsen, valberedningen och föreningsrevisorn nomineras av en valberedning och väljs av medlemmarna på föreningsstämman. Uppdragen är arvoderade. Föreningsstämman beslutar årligen om arvodesnivån.​

 Styrelsen har som övergripande uppgift att långsiktigt förvalta bostadsrättsföreningen och medlemmarnas intressen.​

 Vicevärd som arbetar på uppdrag av styrelsen för medlemmarnas bästa. Vicevärden har arvode och nivån beslutas av föreningsstämman. ​

 Styrelsen, vicevärden, valberedningen och föreningsrevisorn utför sina uppdrag på sin fritid.

Styrelse

Ordförande: ​
Sanna Hagenlund​

Vice ordförande: ​
Anders Lundstedt​

​Sekreterare: ​
Jenni Skogsfors​

​Ledamöter: ​
Susanne Ankelius​
Maria Kjellgren​
Mikael Andersson​
Mattias Lindgren​
Håkan Gillberg (HSB-ledamot)​

​Kontakt: styrelsen@idrottstranaren.org

 Vicevärd:​
Martin Lindstedt
vicevard@gmail.com​
07

Föreningsrevisor:​
Bo Wigilius​
Kontakt: bo.wigilius@synlab.com ​

Valberedning:​
Michael Ragnar​
Kontakt: michael.ragnar@idrottstranaren.org ​

Fastighetsgrupp:​
Mikael, Anders, Mattias och Magnus​
Kontakt: styrelsen@idrottstranaren.org ​

Ute-/odlingsgrupp:​
Susanne, Maria, Jenni ​
Kontakt: styrelsen@idrottstranaren.org 

 • Sanna Hagenlund
  Sanna Hagenlund
 • Jenni Skogsfors
  Jenni Skogsfors
 • Maria Kjellgren
  Maria Kjellgren
 • Mikael Andersson
  Mikael Andersson
 • Anders Lundstedt
  Anders Lundstedt
 • Susanne Ankelius
  Susanne Ankelius
 • Mattias Lindgren
  Mattias Lindgren