Förtroendevalda

Styrelsen, valberedningen och föreningsrevisorn nomineras av en valberedning och väljs av medlemmarna på föreningsstämman. Uppdragen är arvoderade. Föreningsstämman beslutar årligen om arvodesnivån.​

Styrelsen har som övergripande uppgift att långsiktigt förvalta bostadsrättsföreningen och medlemmarnas intressen.​ 

Styrelsen, valberedningen och föreningsrevisorn utför sina uppdrag på sin fritid.

Styrelse

Ordförande: ​

Vice ordförande: ​

​Sekreterare: ​

​Ledamöter: ​
Susanne Ankelius​
Maria Kjellgren​
Mikael Andersson​
Mattias Lindgren​
Håkan Gillberg (HSB-ledamot)​

​Kontakt: styrelsen@idrottstranaren.org

Föreningsrevisor:​
Bo Wigilius​
Kontakt: bo.wigilius@synlab.com ​

Valberedning:​
Michael Ragnar​
Kontakt: michael.ragnar@idrottstranaren.org ​
Sanna Hagenlund
kontakt: sanna.hagenlund@gmail.com

Fastighetsgrupp:​
Mikael, Mattias och Martin
Kontakt: nycklar.idrottstranaren@gmail.com för nycklar, taggar och app. fastighetsgruppen@idrottstranaren.org för övrigt ​

Ute-/odlingsgrupp:​
Susanne, Maria​
Kontakt: styrelsen@idrottstranaren.org 

 • Maria Kjellgren, ledamot
  Maria Kjellgren, ledamot
 • Mikael Andersson, ledamot
  Mikael Andersson, ledamot
 • Martin Lindstedt, fastighetsgruppen
  Martin Lindstedt, fastighetsgruppen
 • Susanne Ankelius, ledamot
  Susanne Ankelius, ledamot
 • Mattias Lindgren, ledamot
  Mattias Lindgren, ledamot
 • Håkan Gillberg, HSB-ledamot
  Håkan Gillberg, HSB-ledamot