Förtroendevalda

Styrelsen, valberedningen och föreningsrevisorn nomineras av en valberedning och väljs av medlemmarna på föreningsstämman. Uppdragen är arvoderade. Föreningsstämman beslutar årligen om arvodesnivån.​

Styrelsen har som övergripande uppgift att långsiktigt förvalta bostadsrättsföreningen och medlemmarnas intressen.​ 

Styrelsen, valberedningen och föreningsrevisorn utför sina uppdrag på sin fritid.

Styrelse

Ordförande: ​Mattias Lindgren

Vice ordförande: ​Mikael Andersson

​Sekreterare: ​Andreas Wedeen

​Ledamöter: ​
Susanne Ankelius
Marie Ebbeson
Håkan Gillberg (HSB-ledamot)​
Anders Kroon
Björn Oscarsson

​Kontakt: styrelsen@idrottstranaren.org

Föreningsrevisor:​
Bo Wigilius​
Kontakt: bo.wigilius@synlab.com ​

Valberedning:​
Michael Ragnar​
Kontakt: michael.ragnar@idrottstranaren.org ​
Sanna Hagenlund
kontakt: sanna.hagenlund@gmail.com

Fastighetsgrupp:​
Mikael Andersson och Mattias Lindgren
Kontakt: nycklar.idrottstranaren@gmail.com för nycklar, taggar och app. fastighetsgruppen@idrottstranaren.org för övrigt ​

Ute-/odlingsgrupp:​
Susanne
Kontakt: styrelsen@idrottstranaren.org 

 • Mikael Andersson, ledamot
  Mikael Andersson, ledamot
 • Susanne Ankelius, ledamot
  Susanne Ankelius, ledamot
 • Mattias Lindgren, ledamot
  Mattias Lindgren, ledamot
 • Håkan Gillberg, HSB-ledamot
  Håkan Gillberg, HSB-ledamot