Energideklaration

Under 2018 genomförde föreningen energideklaration för våra fastigheter.

Fastigheterna ligger inom Boverkets referensvärden för energiförbrukning.

Energideklarationen är giltig i tio år.