Styrelsen

Styrelsen i Ullstämma 2

 

Ordförande                     Vice ordförande            Sekreterare                          Vice sekreterare
Torbjörn Gudinge          Lisbeth Ossman             Sepher Shakeri Yekta         Affi Samuelsson 
Stenåldersgatan 72      Stenåldersgatan 56      Stenåldersgatan 118A       Stenåldersgatan 52

Ledamot                                               Ledamot                                   Ledamot (HSB)
Sebastian Jönsson Segrell              Josefine Svantesson            Tommy Sylvan 
Bronsåldersgatan 47                        Bronsåldersgatan 56

 

Mail till hela styrelsen

Här finns en rollbeskrivning över vad styrelsen och övriga förtroendevalda gör.