Förtroendevalda

VALBEREDNINGEN och REVISORER

VALBEREDNINGEN 2018 

Vill du vara med och påverka ditt boende? Skicka i så fall ett mail till någon i valberedningen.

Lars Jacobsson                    Tomas Thuresson                        
Bronsåldersgatan 60            Bronsåldersgatan 5      

REVISORER 2018 

Föreningen har två stycken revisorer, vilka i samarbete med HSB centrala revisor granskar föreningens räkenskaper.

Göran Erjeby                          Margit Syll                        
Stenåldersgatan 108A            Bronsåldersgatan 9