Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så tillgängliggörs Hököpinges brukshistoria för framtiden

04 april 2023

I Hököpinge Brukspark utanför Vellinge, i det före detta sockerbruksområdet, växer ett levande bostadsområde inspirerat av de gamla industribyggnaderna i rött tegel, fram.

Under de senaste åren har HSB Malmö genomfört flera nybyggnationer i området. Bland annat två hyresfastigheter inspirerade av de gamla magasinsbyggnaderna, och inom kort färdigställs även HSB brf Sockerpärlan. Parallellt med byggnationen av bostadsrättsföreningen planeras nu för kommande bostadsprojekt.

– Vårt mål är att området inte bara ska inspireras av den forna industribebyggelsen, utan även inkorporera de ursprungliga delarna av sockerbruket som finns kvar. Vi värnar om Bruksparkens kulturarv, och har därför som ambition att rusta upp och bevara delar av fabriksbyggnaderna, säger Marcus Altengård, nyproduktionschef på HSB.

Läs mer: Välkommen till HSB brf Magasinet

På uppdrag av HSB har en certifierad sakkunnig byggnadsantikvarie avseende kulturvärden analyserat de kvarvarande byggnaderna från sockerbruket.

– Byggnadsantikvarien konstaterade att det som finns kvar idag är en tillbyggnad från mitten av 1900-talet, och originalbyggnaden från slutet av 1800-talet. Enligt utlåtandet är det lämpligast att bevara delar av originalbygganden från 1800-talet, utifrån dess ålder och dekorativt utformade fasad, med ett högre arkitektoniskt värde, säger Marcus.

Bildkälla: Sockerbolaget

Vellinge kommun har utfärdat rivningslov för delar av industribyggnaderna. De delarna kommer att nedmonteras under våren. Genom återbruk av teglet ska också materialet kunna stanna kvar på platsen.

– Vi förbereder för de kommande bostäderna i bostadsrättsföreningen Magasinet där vi planerar att återanvända delar av det nedmonterade teglet. Lite längre fram hoppas vi kunna återställa den kvarvarande fabriksbyggnaden, och på så sätt skapa ett levande bostadsområde som samtidigt hyllar dess industriella och kulturella historia, säger Marcus.

För mer information om HSB Malmö:
hsb.se

HSB Malmö är en ekonomisk förening som ägs av 53 000 medlemmar – enskilda personer och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder medlemskap, hyreslägenheter och nyproducerade bostadsrätter samt förvaltningstjänster. Våra medlemmar har bland annat möjlighet att bospara samt ta del av utbildningar och löpande rådgivning. Vår verksamhet finns i Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge.