På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSBs gemensamma logotyp = sköld + devis

HSB logotyp

HSBs logotyp är en viktig bärare av HSBs varumärke. Logotypen består av ordmärket HSB, figurmärket skölden och devisen ”HSB – där möjligheterna bor”. Vi använder vår gemensamma logotyp som avsändare i all vår kommunikation. 

Logotyp för nedladdning


Färgkoder logotyp


Blå:

 • PMS 2955 C
 • RGB 0, 51, 102
 • CMYK 100, 83, 37, 23

Ljusgul:

 • PMS 7406
 • RGB 255, 207, 0
 • CMYK 0, 18, 100, 0


Mörkgul:

 • PMS 110
 • RGB 215, 169, 0
 • CMYK 0, 20, 100, 18

Vem får använda HSBs varumärke?

Alla delar av HSB-organisationen får, efter godkännande av HSB Riksförbund, använda HSBs varumärke som avsändare i sin kommunikation. Varumärket ska användas i enlighet med styrdokumentet Hantering av HSBs varumärkesriktlinjer och denna profilmanual. I vissa fall får varumärket även användas av andra, exempelvis vid samarbeten som är reglerade i avtal.

Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB använder varumärket med tydlig markering att de är en bostadsrättsförening som är medlem i HSB.

Regler för användning av HSBs logotyp

Minsta format

Logotypens bredd får aldrig understiga 18 mm. Skölden ensam får aldrig användas under 10 mm.

Friyta

Logotypen ska presenteras på ett tydligt och enhetligt sätt. Inga distraherande element eller texter ska placeras inom dess friutrymme. Den minsta friytan är 120% av logobredden. Rekommenderad friyta är dock betydligt generösare, 150%. 

Specialvarianter

Specialvarianter av logotypen där devisen ligger till höger om skölden finns
att beställa. Beskuren och vinklad logo, (10°), kan få förekomma vid extremt långsmala format. Vi har även en speciallogo med devisen HSB – där kärleken bor, att användas vid tillfälliga kampanjer t ex Pride och Alla hjärtans dag.

Placering

Se bild nedan.

Bakgrund

Vi strävar efter att lägga logotypen mot vit botten, blå botten eller i bild med låg kontrast, för att få bäst läsbarhet och enhetligare utseende.

Illustration, klicka på bilden för förstoring

Regler för användning av logotyp.PNG

Färgkoder vid kommunikation

Färgkoder, klicka på bilden för förstoring

Färgkoder.PNG

Färgerna är en av de starkaste parametrarna som definierar ett varumärke.
Konsekvent använda ger dom en tydlig signal att det är HSB som är avsändare. Vi har nu ett bredare färgsystem än tidigare, som skapar mer flexibilitet.

HSBs nya färgpalett består av huvudfärger, sekundärfärger och komplementfärger. Huvudfärgerna härstammar från skölden. Tre komplementfärger finns att tillgå för att accentuera delar i layouten.
Exempelvis i form av signalfärg el dyl. Vid produktion av trycksaker är det
viktigt att säkerställa att man har fogra 39 som arbetsfärgrymd. Genom
att säkerställa detta kan man arbeta med rgb- & hex-värdena till höger och alltid ha samma processfärger i tryckt media. Tryckfilen exporteras då i cmyk-arbetsfärgrymd.

Webbsäkra färger

Det var 216 färger som, oberoende av operativsystem, såg likadant ut på alla datorer. Om man begränsade sig till dom när man skapade bilder eller skrev HTML-, XHTML- eller CSS-kod, så fick man ett pålitligt resultat. Idag har (de flesta) datorer stöd för fler färger, oftast 16,7 miljoner eller mer. Så
egentligen är det inte längre aktuellt att tala om ”webbsäkra” färger.

Färger definieras med olika koder för olika reproduktions- och framställningsmetoder.

 • Till fyrfärgstryck används CMYK.
 • Till digitala media som webb och video används RGB.
 • Till dekorfärgstryck används PMS.
 • Till lack, målarfärg m.m. används NCS (utgå från PMS-logotypen).

Om färgtryck inte finns att tillgå finns en undantagsvariant i gråskala framtagen.

Om du är osäker på vilken färgvariant av logotypen du ska välja, fråga leverantören/ tryckeriet!

CMYK

Står för CYAN, MAGENTA, YELLOW (gult) och KEYCOLOR (svart). Detta färgsystem används vid fyrfärgstryck. CMYK-färger beskrivs med en procentangivelse för varje färg.

Exempel: CMYK C=0, M=50, Y=100, K=0 (orange).

Tänk på att i kommunikationen med tryckerier kan färgblandningen anges enligt Europaskalan, där ordningen är gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K).

RGB

Står för RÖD, GRÖN och BLÅ. RGB är det färgsystem som används vid inläsning av färgbilder då det har en större färgrymd än CMYK. RGB används även för att ange de färger en datorskärm återger. RGB-färger beskrivs med ett värde från 0-255 för varje färg. Exempel: RGB R=225, G=145, B=45 (orange).

NCS

Ett svenskt kulörsystem som bygger på en indelning i ljushet, kulör och mättnad. Används mest inom textil- och måleribranscherna.

PANTONE® (PMS)

Står för Pantone Matching System. PMS-systemet används för att göra dekorfärgstryck. Kulörerna är indelade i ett siffersystem som inte ger någon vägledning om vilken kulör det rör sig om. Det är vanligt att kombinera en dekorfärg med fyrfärgstryck för att säkerställa att exempelvis färgen i en logotyp framställs exakt. Exempel på en färgangivelse kan vara: PMS 1375 (orange).

C eller U som följer färgkoden står för Coated (bestruket papper) respektive Uncoated (obestruket papper).