På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

För bostadsrättföreningar som är medlemmar i HSB

Det här är en hjälp och service för de bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB. Tanken med informationen på dessa sidor är att underlätta och stötta ert arbete med att använda och att stärka HSBs varumärke på bästa sätt. Till förmån för er själva och för alla andra medlemmar i vår organisation.
HSB BRF

Här kan du bl a läsa hur du:

  • Får använda HSBs varumärke
  • Kan ladda ner mallar för anslag etc
  • Kan beställa profilmaterial och trycksaker

För mer information logga in på Mitt HSB via hsb.se.

Har du frågor?
Du kan gärna vända dig till HSB Riksförbund för att få råd om hur du hanterar varumärket, kontaktperson hittar du här.

Varumärket – viktigt att vårda

Ett varumärke byggs av alla de associationer människor har till det. Det innebär att alla delar av ett företag eller en organisation och dess verksamhet påverkar hur det uppfattas; allt man gör, allt man säger och hur man förhåller sig till varandra och omvärlden laddar varumärket.

Precis så är det även för oss i HSB. HSB är inte bara namnet på vår stora boendeorganisation. HSB är också ett välkänt varumärke som vi tillsammans fyller med ett värde. Den som ser en HSB-sköld på en husvägg, en logotyp på en HSB-bil eller hör namnet HSB på en middagsbjudning får en association som baseras på hur man tidigare upplevt sina kontakter med HSB. Om dessa associationer är positiva blir man antagligen mer positivt inställd till den fastighet, den medlem eller den medarbetare man möter. Om associationerna är negativa kan det bli tvärtom.

Därför är det väldigt viktigt att vi tillsammans verkligen vårdar vårt varumärke och fyller det med ett attraktivt innehåll så att det bär de värden vi i HSB-organisationen vill stå för. Om vi tillsammans lyckas med detta kan den bostadsrättförening som är medlem i och äger HSB dra nytta av det innehåll som laddas i varumärket. Rätt hanterat kan det höja värdet på er fastighet eller de enskilda medlemmarnas bostadsrätter.

HSB – starkare tillsammans

Det är väldigt viktigt att vi tillsammans verkligen vårdar vårt varumärke och fyller det med ett attraktivt innehåll så att det bär de värden vi i HSB-organisationen vill stå för. Om vi tillsammans lyckas med detta kan den bostadsrättförening som är medlem i och äger HSB dra nytta av det innehåll som laddas i varumärket. Rätt hanterat kan det höja värdet på er fastighet eller de enskilda medlemmarnas bostadsrätter.

Detta gör vi först och främst genom att agera på ett sådant sätt som vi vill att HSB ska uppfattas. Ju mer lika vi agerar desto starkare och tydligare blir laddningen i varumärket.

Men det är också väldigt viktigt hur vi visar fram själva symbolerna för varumärket. Samma sak gäller även här, ju enhetligare vi gör det desto starkare och tydligare blir varumärket.

Vem får använda varumärket?

Som medlem i HSB-föreningen får er bostadsrättsförening använda varumärket som beskrivet här.

En bostadsrättsförening som är medlem i HSB använder ordmärket HSB vid registrering/ändring av firman.

Utöver den användningen får bostadsrättsföreningen inte ansöka om egna varumärken, firmor eller domännamn som innehåller HSBs ord- eller figurmärke om ni inte särskilt kommit överens med HSB Riksförbund i förväg. I så fall ska det ske skriftligt.

Vem äger varumärket?

HSB Riksförbund har fått medlemmarnas uppdrag att äga, förvalta och utveckla HSBs gemensamma varumärke.

Riktlinjer för varumärket finns i styrdokumentet Hantering av HSBs varumärke.

Har du frågor?
Du kan gärna vända dig till HSB Riksförbund för att få råd om hur du hanterar varumärket, kontaktperson hittar du här.

Vid utträde ur HSB

Om en bostadsrättsförening träder ut ur HSB får den inte längre använda HSBs varumärke (ordmärke, figurmärke, logotyp eller domännamn) i någon kommunikation. Firman ska då ändras så att ordet HSB inte längre ingår i namnet. Skölden ska då också plockas ner från fasaden. Eventuell hjälp med detta kan överenskommas med HSB-föreningen.