Årsredovisning 2015

27 april 2016

Här kan Ni nu hitta årsredovisning för Billegårdens räkenskapsår 2015. Vi ser fram emot att se Er på stämman i maj månad. 

Bästa hälsningar, 

Styrelsen