Brf Billegården information juni 2016

26 juni 2016 Här kommer en sammanfattning utav information och diskussioner efter styrelsens sista möte i juni. Nu kommer vi ha ett kort uppehåll för våra möte fram till augusti men arbetet på området fortsätter. Och som vanligt kan ni nå oss via mail eller telefon. Uppdaterad kontakt information hittar ni nu även i våra trappuppgångar och vid tvättstugorna.

·      Cyklar på området 

Det ser stökigt ut vid våra cykelställen på området och många cyklar ser ut att inte användas. För att få ordning på detta kommer vi inom närmaste dagar markera med färgad tejp cyklar som vi tror inte hör hemma här och bör transporteras bort. Var vänlig och titta till Din cykel om just Din har blivit markerad utav misstag. Om tejpen inte tas bort fram till 31:e juli kommer dessa cyklar ställas bort för bortforsling. Vi kommer förvara de borttagna cyklarna fram till 31:e augusti i fall någon skulle ha varit bortrest. 

·      Försäkringar för Billegården

Som en del i vårt arbete tittar vi nu genom nuvarande försäkringar som i dagsläget vi har inom Länsförsäkringar. Detta för att se till att vi har det rätta försäkringsskyddet i området.

·      Sandlådorna

Vi har fått in påpekande om att våra sandlådor på området har blivit alldeles för smutsiga och att antalet katter på området ökat. På Billegården är alla familjemedlemmar så klart välkomna men för att få bukt på problemet kommer vi prova en ny sand i en utav sandlådorna. En utav sandlådorna kommer tömmas och vi kommer fylla det med riktig strandsand som inte skall vara omtyckt för användning utav våra fyrbenta vänner. Mer uppdatering i ämnet kommer längre fram men styrelsen tittar på problematiken.

·      Nya utemöbler

För att fortsätta vårt arbete i att göra våra gemenskapsytor ännu mer gemytliga för alla kommer vi att påbörja byte utav vissa trädgårdsgrupper. Nu är det dags för området vid 9E. Efter bytet kommer vi utvärdera förändringen och om liknande skall handlas in på andra ställe inom området.

·      Trapp slipning

Som informerat vid flera tillfällen hade HSB åtagit sig för icke levererade tjänster att slippa våra trappor. Styrelsen har efter genomgång utav de färdiga trapporna inte godkänt kvalitén utav HSB´s trappslipning. HSB har nu valt att inte göra om denna tjänst och för att gå vidare från denna dispyt undersöker vi nu möjligheten att färdiggöra trapporna genom Billegårdens egna städ samarbetspartner. För att komma vidare med kakling och målning utav våra trapphus måste slipningen vara färdigställd. Vi jobbar på att få detta färdigt snarast möjligt.

 Om Du har synpunkter på området och vårt arbete är Du alltid välkommen att höra av Dig till styrelsen. Vi önskar alla en trevlig sommar. 

 Med vänliga hälsningar

Styrelsen