Information våren 2022

15 mars 2022
 
 • Ekonomi och likviditet är god.
 • Årsredovisning är klar för revisors gransking och underskrift. Publiceras på hemsidan senare.
 • Vi följer underhållsplan och har ritningar.  Dessbättre har vi gjort mycket underhåll och renoverat hus 15 innan prishöjningar. Vi har inget akut och ordern för kvarvarande hissar  (7G, 9E, 11B, 11 C och 17A) är lagd. Otis informerar i detalj när Er hiss renoveras.  Det är mycket förseningar inom el och elektronik. Lås och passage är nästa större underhåll.
 • HSB har utfört underhållsbesiktning 22/2 tillsammans med styrelse och uppdaterat underhållsplan. 
 • Takplattor är tillbaka lagda efter stormen
 • Skyddsrum finns vid trappa 7G. Rent praktiskt tömmer vi förråd och monterar ned förråds stängsel. Detta ska ske på 48 timmar
 • MSB har broschyrer som kan laddas ned. "Om krisen eller kriget kommer"
 • Brandskydd. Kolla brandvarnare. 
 • Anticimex kommer att besiktiga brandskyddet en ggr/år och vi får en rutin.
 • Badrumsrenoveringar  och förberedelse för stammar(vvs år 2036 enligt underhållsplan)  löper på: Anticimex har utfört ett par badrumsbesiktningar. Där finns utrymme för förbättringar. Vi återkommer. 
 • Fjärrvärmen rullar med service och vi har rörelsestyrd led belysning m a p elpriset. 
 • I övrigt följer vi det som informerats om tidigare. Vi återkommer med mer detaljer framledes.
 • Motioner 31/3
 • Stämma 24/5. Rebecca, info-ansvarig, kommer med kallelse.