Information hösten-vintern 2022/23

11 december 2022
  • Ekonomi: Vi har fortsatt god ekonomi och likviditet. Nyckeltalen inkl lån och räntor  för föreningen framgår av årsredovisningen liksom kassaflöde.Vi påverkas givetvis en del av ränte- och prishöjningar som alla andra på sikt. Avgift höjs med 2 % 2023.
  • Hissbyte pågår, Hissar 9E,11B och 17A är klara nyligen. 11C och 7G tas efter årsskiftet. Hissarna är därefter klara.
  • Lägenhetspolning är klar via Puls. Dagvatten och dränering tas därefter. Filmning kommer även att utföras.
  • Brandskyddsutbildning för medllemmar hölls i samlingslokalen.
  • HLR-utbildning för medlemmar hölls i samlingslokalen. 
  • Glögg för medlemmar i samlingslokalen 18/12 kl 15.