information sommaren 2022

25 juli 2022
  • Ekonomi: Vi har fortsatt god ekonomi och likviditet. Nyckeltalen  för föreningen framgår av årsredovisningen liksom kassaflöde. Vi påverkas givetvis en del av ränte- och prishöjningar som alla andra på sikt.
  • Nya bostadsrättföreningar får lagkrav (Bostadsrättslagen) på teknisk underhållsplan.  
  • De sista hissarna installerats runt årskiftet. Samtliga hissar är sedan renoverade och håller minst 25-30 år.
  • Trädgård och utmiljö har fotograferats och indexerats för framtida utveckling. Trädgårdstjänst uför arbete under sommaren med föryngring och beskärning av buskar.  Föryngring kan innebära ordentlig beskärning. 
  • Tre skyddsrum på 332 platser vid trappa 7G är genomgångna. Vi får egenkontrollintyg.
  • Cykelrensning går mot avslut. 
  • Puls spolar fastigheten med samtliga lägenheter. Filmning sker i trappa 9E av avlopp i badrum och kök. Även filmning av stamavlopp under hus 7.
  • Passage och bokningssystem uppgraderas 2022-2023.  Det är inget akut och vi tar det i takt som installatörer vill. 
  • Kolla brandvarnare.