Information våren 2024

19 februari 2024

 

 

Motioner: Motioner till vårens stämma lämnas i styrelsens brevlåda eller mailas till styrelsen på mail billetemporary@googlegroups.com senast den 15 mars.

 

Notera även information från valberedningen, lapp i trapphus

 

Stämma: Föreningsstämma hålls den 14/5 kl 18 på Västergatan. Den vanliga lokalen. 

 

 

 

Ekonomi: 

 • Ekonomin är fortsatt god, dock med högre räntor och prishöjningar på t ex fjärrvärme.
 • Lånen ligger på 30 MSEK totalt eller 3500 SEK /kvadratmeter. 
 • Underhållsplan ca 160 MSEK på 60 år , dvs 5 ggr större än lånen och underhållsplan följs. 
 • Bokslutet är klart och årsredovisningen kommer snart från HSB
 • Tidigare information om stammar och badrum följs. Detta har positiva effekter.

 

Ventilation-Filterbyte för äldre:

 • Filterbyte för äldre den 15 mars, lista finns som vanligt i hus 15
 • Övriga byter tvättar filter var 3:månad. Nya filter finns i hus 15.
 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i år. Det uförs vart tredje år enligt lagkrav.

Städning av garageplats och halkgrus i trapphus

 • Borstar kommer att finnas i garage så får Ni sopa av grus på Er garageplats. Detta slängs i soptunna.
 • Äldre som behöver hjälp med detta får säga till. 
 • Garageplatsen är ca 15 kvm stor och det tar ett par minuter. 
 • Gör vi garagestädning går det snart tillbaka till som det var innan om det inte underhålls/städas. Det mest utsatta platser är de vid garageinfarten. 
 • Ingen förvaring bakom bilen av brandskyddsskäl. Fyra däck är ok,
 • Mindre sopset kommer att finnas i trapphus för uppsopning av halkgrus som följer med in  under vintern.  Halkgruset slängs ut vid entréen.

 

Det finns även en PDF-version vilken berör en ytterligare en del tekniska detaljer som diverse leverantörer till Billegården arbetar med. Samtligt är meddelat tidigare, följer underhållsplan och  mycket ligger även på hemsidan. 

/Styrelsen. 202402-18