Information sommaren 2024

19 maj 2024

Information från styrelsen sommaren 2024.

 
 • Ekonomi är god och underhåll sker enligt plan
 • Fackmannamässighet påverkar ordentligt både finansiellt och kvalitativt.
 • Lägenheter renoveras nu mer fackmannamässigt med längre livslängd. Boende får ordentliga renoveringar och slipper framtida kostnader och besvär, då varje lägenhet har ca 30-50 meter stammar med korsningen för avlopp och ventilation  ofta i badrumsgolvet.
 • VVS arbeten utförs av Lunds VS, Ventilation av VFS och bilning av Thage. Arbetena går mot våra olika stammar som får Billegården att fungera.
 • Boende har på eget initiativ även bytt blandare (kranar)  till bättre kvalitet, vilket är positivt.
 • Fackmannamässiga kontroller har fångat upp yt-renoveringar via bulvaner genom mäklare.
 • Lägenheter används idag för arbete, hemtjänst och kan även ha besök av mobila vårdteam.
 • El-arbeten på entréers passagesystem, t ex port 17A
 • Rått och mus-åtgärder enligt Länsförsäkringars rekommendationer, hus 13
 • Rengöring av vitmålade ytor kommer att fortsätta nu och även framledes
 • Följ instruktioner för sophantering! Brandskydd och miljö kräver detta. se bilder i PDF.
 • Avrinnings-arbeten pågår, främst runt hus 9.
 • Mycket lagstiftning (inkl tidigare ändring av bostadsrättslagen) pågår för att få bättre boende, byggande och bättre fastigheter. Ni läser om detta i media.
 • Ovanstående innebär metoder och industriprodukter,   vilka används i EU och worldwide.  
 • Stämma 14/5, kl 18 Västergatan
Det finns även en PDF-version med bilder på (brist) i fackmannamässighet, vilken berör en ytterligare en del tekniska detaljer som diverse leverantörer till Billegården arbetar med. Samtligt är meddelat tidigare, följer underhållsplan och  mycket ligger även på hemsidan.