Engagera dig i Brf. Trollenäs

NU KAN DU ENGAGERA DIG I FÖRENINGENS ARBETE

 

Nu har du möjlighet att ta del av hur din förening fungerar och därigenom vara

med och skapa din och dina grannars framtida boende.

Det finns flera olika sätt att engagera sig, bland annat som ledamot i styrelsen

eller som ledamot i valberedningen.

Att vara ledamot i styrelsen innebär att ansvara för föreningens ekonomi och

förvaltning samt att informera medlemmarna om det arbetet. Det är ett stort

ansvar och vår förvaltare HSB Skåne hjälper oss i det arbetet. Styrelsen

sammanträder cirka tio gånger per år och det är beroende av hur styrelsen

planerar och vad som händer i föreningen.

Valberedningens uppgift är bland annat att lägga fram förslag på en bra styrelse

och vilka ersättningar den ska ha. Som ledamot i valberedningen träffar du

föreningens medlemmar, diskuterar med styrelsens ledamöter och föreslår

slutligen personer till de olika förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska

tillsätta.

Föreningsarbetet kan också vara en möjlighet att lära sig något nytt, det finns

mycket att lära sig om ekonomi, fastighetsförvaltning och föreningsliv. En av

 

föreningsstämman bestämd ekonomisk ersättning utgår också till förtroende-

valda ledamöter. Det både är en bra merit och nyttig erfarenhet att vara delaktig

 

i föreningsarbetet och inte minst något som är bra att ha på sitt CV.

Observera att det INTE är styrelsen som beslutar vem som ska väljas till de

olika förtroendeposterna – det gör föreningsstämman vid årsmötet.

Om du är intresserad av att bli ledamot eller vad det innebär, antingen i

styrelsen eller i valberedningen, är du välkommen att kontakta oss i styrelsen

för att få mer information om vad arbetet innebär eller tipsa oss om vad du kan

tillföra föreningen.

 

För anmälan eller frågor mejla till trollenas@bredband.net

eller besök vicevärdskontoret under onsdagar 17.30-18.30.

 

Med vänliga hälsingar

Styrelsen i HSB Brf Trollenäs i Eslöv