Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Frågor & svar om medlemsavisering

Nu har medlemsavin för 2024 skickats ut. Som medlem i HSB Skåne betalar du en årsavgift på 300 kronor. Har du Kivra har du fått din avi till din digitala brevlåda. Om du inte har Kivra kommer fakturan att landa i din brevlåda under den närmaste veckan.

Nedan hittar du svar på vanliga frågor som kan komma vid medlemsaviseringen.

Hur avslutar jag /mitt ett medlemskap?
Svar: Uppsägning av medlemskap ska göras skriftligen. Underteckna meddelandet om utträde, ange medlemsnummer eller personnummer samt ange clearingnummer och bankkonto för återbetalning av andel och returnera sedan avin till oss. Om du inte anger clearingnummer eller bankkonto kommer du att få din andel utbetald på ett utbetalningskort och detta går då inte att ångra. Alternativt kan du mejla uppsägningen till kundtjanst-skane@hsb.se. Man kan endast mejla om sitt eget utträde och inte för någon annan.

Jag har fått en avi på 300 kr och vill avsluta mitt medlemskap, måste jag betala den då?
Svar: Nej det behöver du inte eftersom du önskar avsluta ditt medlemskap. Vi makulerar den när du inkommit med en fullständig utträdesansökan via mejl eller blankett.

 

Jag har fått en avi på 300 kronor men jag har sålt min bostadsrätt så jag ska inte betala!
Svar: Ditt medlemskap avslutas inte per automatik när du sålt en bostadsrätt. Du måste själv lämna en utträdesansökan för att avsluta ditt medlemskap. Det går bra att göra nu genom att säga upp medlemskapet. Vi makulerar avin när du inkommit med detta.

 

Varför har jag fått en avi på 600 kronor, jag har inte fått någon avi från er tidigare och tänker inte betala!
Svar: De 600 kr motsvarar två års medlemskap i HSB. Vi har under förgående år (början på året) skickat en avi per post till dig samt en påminnelse men vi saknar inbetalning från dig. Du har då en skuld på 300 kr för förgående medlemsår och nu aviserar vi medlemmarna för år 2023. Om du inte fått din avi kan vi tyvärr inte bekräfta eller ta ansvar för då vi själva inte levererar posten men våra medlemmar kan alltid kontakta oss på HSB Skåne för att få en ny på mejl, per post eller få uppgifterna för inbetalning per telefon.

Varför har jag fått en avi på 600 kronor? Jag flyttade/sålda min bostadsrätt för x år sedan!
Svar: Ditt medlemskap avslutas inte per automatik när du sålt en bostadsrätt eller flyttat. Du måste själv lämna en utträdesansökan för att avsluta ditt medlemskap. Det går bra att göra nu genom att säga upp medlemskapet. Vi makulerar dock endast 300 kr av avin när du inkommer med önskan om utträde. Detta är pga. att du inte inkommit med en utträdesansökan tidigare vid föregående års medlemsavi. Resterande 300 kr som du har i skuld kvittas/dras från din andel och du kommer då få utbetalt 200 kr. Det går bra att kasta avin du fått efter att du inkommit med begäran om utträde och fått din andel utbetalt.

Varför har jag fått en avi på 600 kronor?
Svar: De 600 kr motsvarar två års medlemskap i HSB.
300 kr från förgående år som du varit medlem och inte betalt och 300 kr för kommande år. Du måste betala denna avi om du önskat behålla ditt medlemskap.

Jag har fått en avi på 600 kr och vill avsluta mitt medlemskap, måste jag betala den då?
Svar: Du behöver endast betala din skuld på 300 kronor från förgående år som du varit medlem men det kommer kvittas/dras från din andel innan den utbetalas vilket innebär att du kommer att få din andel utbetald på 200 kronor i stället för 500 kronor. Det går bra att kasta avin du fått efter att du inkommit med begäran om utträde och fått din andel utbetalt.