Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Skånes integritetspolicy

HSB är en medlemsägd kooperation som HSB Skåne är en del av. För HSB Skånes verksamhet och ändamål är det nödvändigt att personuppgifter behandlas. HSB Skåne värnar om att behandling sker korrekt och effektivt med skydd för registrerade personers integritet.

Från maj 2018 gäller nya regler om personuppgifter i Sverige och EU. Syftet med de nya reglerna, som går under förkortningen GDPR, är att stärka den enskilda personens skydd när personuppgifter behandlas. Reglerna innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som får behandlas och när, individens rätt till information om sådan behandling och möjligheten att få felaktiga uppgifter rättade.

HSB Skåne värnar om individens integritet och arbetar för att säkerställa att våra medlemmar och kunders personuppgifter bara behandlas när det behövs. När vi behandlar personuppgifter arbetar vi också för att det ska ske på ett säkert och tryggt sätt.

Vad är en personuppgift?

Vad är då en personuppgift? Det är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas samman med en enskild person som är i livet. De personuppgifter som HSB behandlar är sådana som behövs för att administrera ditt medlemskap i HSB, hantering av bosparande och eventuell andel i bostadsrättsförening, utskick av information med mera. HSB behandlar personuppgifter bara när det finns en rättslig grund för behandling, som till exempel ett avtal. Dina personuppgifter behandlas i allt väsentligt av HSB, men vi kan även behöva lämna ut uppgifterna till exempel till våra leverantörer. 

Det är viktigt att du tar del av och förstår informationen om hur HSB Skåne behandlar personuppgifter. Läs vår integritetspolicy i dokumentet nedan. Och hör av dig om du har några frågor.  

Kontakta HSB Skåne

Har du frågor om HSB Skånes behandling av personuppgifter, synpunkter på hur vi behandlar dina uppgifter eller om du vill veta mer så är du välkommen att kon­takta eller besöka HSB Skåne.

Postadress: HSB Skåne, Box 1712, 221 01 Lund
Besöksadress huvudkontor: Gnejsvägen 17, Lund
Tel. växel: 046-210 84 00
E-post: personuppgifter-skane@hsb.se.  

Dataskyddsombud

HSB Skåne har utsett Dataskyddsombudet Elin van Beesel, evb@privacylaw.se

GDPR för bostadsrättsföreningar

En vanlig bostadsrättsförening hanterar personuppgifter i flera olika sammanhang. Det kan till exempel röra sig om uppgifter om nuvarande och tidigare medlemmar, andra boende i föreningen och om styrelseledamöter. Bostadsrättsföreningen är så kallad ”personuppgiftsansvarig” för dessa personuppgifter och måste följa GDPR. Därför har vi tagit fram en guide!