Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

En resurs och ett stöd för er bostadsrättsförening

HSB-ledamoten är en del av er styrelse och en mycket bra resurs i det löpande arbetet. Kunskapen och erfarenheten som HSB-ledamoten kan förmedla gör allt så mycket enklare och tryggare. Goda råd, information och kontakt med er HSB-förening – HSB-ledamoten är ett klokt stöd att luta sig mot.

En av fördelarna med att som bostadsrättförening vara medlem i HSB är HSB-ledamoten. Det är en bra resurs att ha på plats i styrelsen:

  • Löpande stöd och rådgivning kring styrelsearbetet
  • Erfarenhetsutbyte mellan er och er regionala HSB-förening. Det i syfte att ta tillvara på goda idéer och kunskaper som finns inom HSB.

HSB-ledamoten ska hämta in relevant information från HSB för att förmedla till bostadsrättsföreningen. HSB-ledamoten verkar för att styrelsens arbetssätt och beslut följer stadgar, lagar samt gällande regelverk.

Ledamoten deltar i styrelsearbetet och delar med sig av sina kunskaper såväl som sina erfarenheter. HSB-ledamoten är även en förlängd arm i kontakten mellan bostadsrättsförening och den regionala HSB-föreningen. Syftet är att styrelse och medlemmar ska känna trygghet och att ledamotens kunskaper ska inspirera till handlingar som leder till positiv utveckling för bostadsrättsföreningen.

 

”Min lojalitet ligger hos brf:ens medlemmar”

Gunnar Monsén arbetar som HSB-ledamot sedan några år. En av de föreningar han stöttar är HSB brf Ullstämman by där Linnéa Niss är sekreterare. Läs mer om deras samarbete.

Läs mer

Tre frågor och svar om HSB-ledamoten

Vad är egentligen en HSB-ledamot? Hur utses en HSB-ledamot? Och vilken kompetens har HSB-ledamoten? Läs svaren här.

Läs mer

Har du en fråga om HSB-ledamoten?

Kontakta Moa Mitchell, kommunikatör

tel: 046-210 84 26
e-post: moa.mitchell@hsb.se