Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Västerbro i Lund

Nordväst om Lunds stadskärna planeras en helt ny stadsdel. Den nya stadsdelen kommer att knyta samman Lunds västra delar med centrum på ett naturligt sätt.
mainimage

Med den nya stadsdelen Västerbro ska Lunds innerstad växa åt nordväst. Området där nya bostäder kommer att ta form är idag ett industriområde där några byggnader planeras att bevaras, men med nya funktioner. Området sträcker sig mellan Bryggaregatan, Fjelievägen, Fjelierondellen och Kobjer. 

Det centrala läget gör detta område till en självklarhet för dig som vill bo centralt men ändå inte mitt i den absoluta stadskärnan. Via gamla Bjerredsbanan tar du dig från hemmet in till Lund C på fem minuter. 

I Västerbro kommer du att kunna flytta in i välplanerade bostäder. Oavsett om du lever ensam eller i en stor familj finns här ett hem för dig. Visionen för området är att skapa en modern kvartersstad med variation i bebyggelsen och många gröna inslag. Här bor du med shopping, restauranger, skolor och bra kommunikationer alldeles utanför dörren.

Bakgrund

För ett par år sedan  tecknade HSB Skåne, tillsammans med HSB Projektpartner, ett samäganderättsavtal med JM. Affären innebär att JM säljer 50 procent av fastigheterna Kugghjulet 1, 3 och 4 belägna på väster i Lund. Området kommer att heta Västerbro.

- Vi tror mycket på Lunds utveckling, såväl i närtid som i ett längre perspektiv, säger Ann Irebo, vd på HSB Skåne. Detta blir det tredje bostadsområdet i Lund som vi under en tioårsperiod är med och utvecklar.

- Vi är glada över att få samarbeta med JM, vår gemensamma utveckling av den här stadsdelen kommer att bli mycket spännande, fortsätter Ann Irebo. 

HSB Skåne kommer, tillsammans med JM, att ta fram detaljplan för produktion av bostadsrätter och eventuellt hyresrätter. 

Anmäl ditt intresse idag!

Är du medlem i HSB?

Personuppgifter som lämnas till HSB Skåne behandlas i enlighet med HSB Skånes policy för behandling av personuppgifter, med information om bl.a. ändamål och rättslig grund för behandling, och om registrerades rättigheter.

Informationen finns tillgänglig på www.hsb.se/skane. Frågor och synpunkter skickas till personuppgifter-skane@hsb.se, eller besök något av våra kontor.