Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Felanmälan

Här kan du göra en felanmälan för din bostadsrätt eller hyreslägenhet. En fastighetsskötare kontaktar dig inom tre arbetsdagar från att din anmälan registrerats hos oss.

Välj din bostadsrättsförening i rullistan och fyll sedan i dina uppgifter. Om du inte vet namnet på din bostadsrättsförening, så kan du hitta det i avsändarfältet på din avi. Bor du i hyresrätt väljer du alternativet "Hyresrätt”.

För att kunna göra en felanmälan via webben krävs att din bostadsrättsförening/hyresrätt har avtal med HSB Södertälje om Fastighetsservice.

För bostadsrättshavare är det viktigt att kolla ansvarsfördelningen om underhåll i bostadsrättsföreningens stadgar. Om det anmälda felet rör din lägenhet och faller inom borstadsrättshavaren ansvar enligt föreningens stadgar tas en felsökning/startkostnad ut på 1200 kr. 

Du kan även göra en felanmälan genom att ringa HSB Södertäljes Kund- och Medlemscenter under telefontid (tiderna ser du längst ned i sidfoten på sidan).

Telefonnummer: 010-442 56 50

Akuta fel:

För akuta fel efter telefontid (t.ex. vattenläckage), men före kl. 16 tisdag–torsdag och före kl. 15 fredag ring 010-442 56 90. Efter dessa tider ring fastighetsjouren, telefonnumret finns på anslag i din fastighets entré.

Övriga frågor

Har du frågor om t.ex. medlemskap, bospar eller våra tjänster? Här kan du se olika sätt att kontakta HSB Södertälje.

* = obligatoriska uppgifter

Din bostad

* Bostadsrättsförening/Hyresrätt
Lägenhetsnummer

Personuppgifter bostadsinnehavare

* Förnamn
* Efternamn
* Gatuadress
* Gatunummer
* Postnummer
* Postadress
* Telefon dagtid
E-postadress

Ärendetyp

Beskrivning