Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Personuppgiftspolicy HSB Södertälje

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Den nya lagen ger ett starkare skydd för privatpersoner när det gäller personuppgifter och gäller företag, myndigheter och organisationer. 

HSB Södertälje värnar om individens integritet och arbetar för att säkerställa att våra medlemmar och kunders personuppgifter bara behandlas när det behövs. När vi behandlar personuppgifter arbetar vi också för att det ska ske på ett säkert och tryggt sätt.

Vad är en personuppgift?

Vad är då en personuppgift? Det är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas samman med en enskild person som är i livet. De personuppgifter som HSB behandlar är sådana som behövs för att administrera ditt medlemskap i HSB, hantering av bosparande och eventuell andel i bostadsrättsförening, utskick av information med mera. HSB behandlar personuppgifter bara när det finns en rättslig grund för behandling, som till exempel ett avtal. Dina personuppgifter behandlas i allt väsentligt av HSB, men vi kan även behöva lämna ut uppgifterna till exempel till våra leverantörer. 

Nedan kan du ta del av hur HSB Södertälje behandlar personuppgifter. 

Har du frågor om HSB Södertälje behandling av personuppgifter, synpunkter på hur vi behandlar dina uppgifter eller om du vill veta mer så är du välkommen att kon­takta oss vis:

Kund -och medlemscenter 
E-post: info.sodertalje@hsb.se  
Telefon: 010-442 56 50