På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

En trivsam utemiljö – mervärde för boendet

Vi på HSB hjälper er gärna att skapa en bra och trivsam utemiljö. Vi har ett brinnande trädgårdsintresse och stor erfarenhet av markskötsel. Bland vår personal finns allt från skötselpersonal till landskapsarkitekter. Du kan anlita oss för i princip allt som har med er utemiljö att göra, från idéer och projektering till utförande och praktisk skötsel.
Mark och trädgård, tjänster för brf i Stockholm

HSB Södertälje anpassar skötselavtalen efter er förenings behov och önskemål. Vi erbjuder både helhetslösningar och enskilda tjänster.

HSB erbjuder bland annat:

 • Hjälp med planläggning, landskapsarkitektur och olika trädgårdsanläggningar
 • Skötsel och underhåll av gräsmattor, naturmark, träd, buskar och planteringar
 • Städning och ogräsrensning av asfalts-, platt- och grusytor
 • Tillsyn av lekutrustning och lekplatsbesiktning
 • Tömning av skräpbehållare
 • Tillsyn och rensning av dagvattenbrunnar
 • Snöröjning och halkbekämpning 

Markskötsel och underhåll

En trevlig utemiljö kräver omsorg för att hållas välskött och välkommande. Men ofta görs skötselinsatser och nyanläggningar utan tydliga mål och strategier. Vi på HSB hjälper er gärna med en ordentlig skötselplan.

Skötselplanen är utemiljöns motsvarighet till husets underhållsplan. Vi tar fram tydliga mål som fördelas ut över en lämplig tidsaxel, allt för att få en trivsam utemiljö och för att slippa kostsamma snabblösningar.

Snöröjning och halkbekämpning

Både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare måste enligt lag snöröja så att inte gångtrafiken hindras, sanda och halkbekämpa gångytor och se till så att snö och is forslas bort och inte hindrar framkomlighet. HSB Södertälje erbjuder avtal om vinterrenhållning så att utemiljön är säker och användbar även vintertid.

Vi har stor erfarenhet av snöröjning och halkbekämpning och har alla de resurser som behövs i form av maskiner, personal och kunskap. Avtalet gäller vid halka eller vid snödjup högre än fem centimeter.

Trädgårdsskötsel

Låt boende och besökare mötas av härligt lummiga träd, välskötta buskar och vackra blomsteruppsättningar när de kommer till gården genom att ge trädgården omsorg. Vi hjälper er gärna från grunden, med inventering, relationsritning, idéer, utformning, val av växter, material och utrustning samt genomförande av projekt.

Blomvård och blomarrangemang

Vi har kompetens att göra arrangemang som klarar både stekande sol och skuggiga lägen. Vi säljer också planteringskärl och bevattningstankar. Dessutom erbjuder vi skötsel av blommorna, vilket är viktigt för att växterna ska hålla sig fräscha och vackra under hela säsongen.

Vi kan även arrangera praktiska blomsterarrangemang som kan användas som avspärrning för oönskad trafik, eller för att dra ner hastigheten på de fordon som passerar i de områden där barnen ofta leker fritt.

Professionell trädvård för friska och vackra träd

Träd i bostadsområden ökar trivseln och ger ett mervärde till området. Att arbeta med träd kräver planering då det tar lång tid för ett träd att växa sig stora. Våra specialister och anläggare hjälper till med allt som har med träd att göra – från besiktning, inventering, plantering, beskärning, fällning, stubbfräsning till avancerade fällningar och beskärningar på svårtillgängliga platser.

Vi rekommenderar att ett trädbestånd regelbundet ses över för att i god tid upptäcka eventuella brister hos enskilda träd eller hela bestånd. En relativt enkel åtgärd som en gallring av döda och skadade grenar gör träden friskare och minimerar risken för olyckor.

Trädvårdsplan

Trädgårdsskötsel för brf

En trädvårdsplan är ett hjälpmedel för att kunna planera de insatser som ett trädbestånd kräver. Planen grundar sig i en inventering, utifrån den görs sedan en bedömning och ett protokoll upprättas med åtgärdsförslag för varje enskilt träd.

Kontakt Stefan Sand HSB Södertälje

Kontakta mig för mer information om
HSB Södertäljes tekniska förvaltningstjänster! 
Stefan Sand, Teknisk förvaltningschef
010-442 56 80
stefan.sand@hsb.se