Information om avgiftsreglering 2023

20 december 2022 Beslut om avgiftshöjning inför 2023

Styrelsen har beslutat att inför 2023 höja avgifterna med 2% för att täcka ökande kostander på lån, el och fjärrvärme.

Om ni har några frågor kontakta styrelsen på brfbotkyrka@yahoo.se