Bokning av tvättstuga

Från den 15 januari 2023 görs bokning av tvättstuga på en elektronisk bokningstavla eller via internet.

Inloggning på bokningstavlor 

Inloggning görs med avläsning av låsbrickan vid symbolen på bokningstavlan, varpå bokningssidan automatiskt öppnas. 

Inloggning till internetbokning

Inloggning görs på följande webadress: http://docenten.pmdns.net/ En första inloggning görs med tillfälligt användar-ID och lösenord. Information om det finns på Mitt HSB/Mina sidor/Mina dokument. Som användare lägger man in egen e-mailadress under Inställningar. Man får därigenom bekräftelse på gjorda bokningar samt en påminnelse när tvättpasset närmar sig. 

Bokningsinstruktion tvättstugor 

Efter inloggning visar skärmen en översikt för den aktuella veckan och den aktuella tvättstugan. Veckan som visas kan bytas med pilarna i den övre delen av fönstret och tvättstugan som visas väljs i den vänstra delen av fönstret.

Ett tvättpass bokas eller avbokas genom att klicka på det och därefter bekräfta valet.

Under Mina bokningar finns en översikt av alla bokade pass.

Du kan boka 2 tvättpass åt gången och de kan bokas upp till 30 dagar i förväg. Du kan också boka 2 tvättstugor parallellt. Tvättpasset måste aktiveras inom 30 minuter efter passets start och tillträde till lokalen beviljas 0 minuter efter passets slut. 

Under det bokade passet används låsbrickan i läsaren vid den bokade tvättstugan för att låsa upp dörren. Låsbrickan används också för att låsa upp ytterdörren till tvättstugorna. Till städskrubben används fortfarande den gamla nyckeln.