Brf Kullens styrelse

Ordförande
Güler Gül, Terapivägen 12D

Vice ordförande
Marcus Karlén, Terapivägen 14D

Sekreterare
Zainab Matar, Terapivägen 10F

Ledamöter
Agnieszka Miasko, Terapivägen 10C
Anita Gupta, Terapivägen 12D
Annika Klasson, Terapivägen 14C
Daniel Bengtsson, Terapivägen 10D
Olga Danteskaya, Terapivägen 14B
Svante Björkander, Terapivägen 14C
Marie Magnusson, utsedd av HSB Södertörn