Organisation

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. En gång per år hålls en stämma där man bland annat går igenom föregående års redovisning och väljer en styrelse för nästa år. 

Styrelsen har till uppgift att sköta den dagliga förvaltningen av föreningens egendom. Detta skall alltid göras på ett sätt som på bästa sätt tillvaratar medlemmarnas ekonomiska intressen.

Revisorerna håller ett öga på hur styrelsen sköter sitt uppdrag samt föreningens ekonomi. Vid föreningsstämman lämnar de en revisionsberättelse där de bland annat berättar om styrelsen bör få ansvarsfrihet för det gångna året eller ej.

Valberedningen har till uppgift att rekrytera nya (och gamla) personer som är intresserade av att vara med i föreningens styrelse. Vid föreningsstämman lämnar de sitt förslag på vilka personer de tycker skall ingå i den nya styrelsen.

Olika grupper tar hand om våra föreningsaktiviteter.

Festkommittén: Aktiviteter (program) riktade till ”alla”, t ex gårdsfesten
Bastu- & gymgruppen: Sköter bastu samt gym
Gårdsgruppen: Tar hand om växterna på gården och runt våra hus