Sammanträden

Styrelsemötena hålls den fjärde onsdagen varje månad, förutom under juli då styrelsen har ledigt.

Om du har ett ärende som du vill att styrelsen skall ta upp vid ett styrelsemöte måste du lämna in dina handlingar senast måndagen veckan före styrelsemötet. Glöm inte bort att ange vem du är och i vilken lägenhet du bor. Anonyma ärenden tas inte upp!